bouwbericht

Beekdal Oude Strijper Aa krijgt grondige opknapbeurt

bouwbreed 92

Beekdal Oude Strijper Aa krijgt grondige opknapbeurt

Een Natte Natuurparel, zo wordt het beekdal van de Oude Strijper Aa in Noord-Brabant genoemd. Stukken bos en vennen in dit van oorsprong moeras- en vennengebied dreigen echter te verdrogen. Door de uitstoot van stikstof staat bovendien de natuur in dit gebied onder druk.

Grond-, Weg-, en Waterbouw en energie

Inrichten Natte Natuurparel Strijper Aa en beekherstel 1,5km. Inclusief aanleggen 2 vispassages. Verwachte start werkzaamheden Q1 2018.

GASTEL | Initiatief | € 500.000 - € 1.000.000

Onderzoek heeft uitgewezen dat een aantal bijzondere planten en diersoorten daardoor bijna zijn verdwenen. Ook verdiende de beek zelf een opknapbeurt. Daarom heeft Waterschap De Dommel besloten voor herinrichting van het beekdal, zegt omgevingsmanager Ynte Bekema van het waterschap. Hij is de schakel tussen het herinrichtingsproject en de omgeving en voert in die hoedanigheid overleg met onder meer agrariërs en omwonenden. Andere betrokken partijen zijn provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck.

Verdroging

De Oude Strijper Aa ligt ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide. De beek ligt sinds de ruilverkaveling in 1973 dieper in het landschap en heeft weinig ruimte voor een natuurlijke loop. Naast pieken in de waterafvoer zijn er steeds vaker periodes van droogte, aldus Bekema. ,,Het komt er op neer dat het water te snel het gebied uit stroomt, met als gevolg dat de lager gelegen vennen en bosgebieden kampen met verdroging.’’

Slingering

Om die droge periodes het hoofd te bieden, is het belangrijk dat het gebied water langer kan vasthouden. Zo krijgt de Oude Strijper Aa een natuurlijkere loop. Het gaat om een lengte van circa anderhalve kilometer. Op verschillende plekken komen flauwere oevers en een hogere beekbodem. Ook krijgt de beek meer slingering.

Dit herinrichtingsproject is onderdeel van een groter plan om verdroging van het natuurgebied Leenderbos en Groote Heide een halt toe te roepen. De Oude Strijper Aa ligt bovendien in een PAS-gebied, waarbij PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Bekema: ,,Hoe het er precies uit komt te zien, staat nog niet vast. We zijn diverse scenario’s aan het uitwerken. Alles gaat in overleg met alle betrokken partijen. Op basis daarvan maken we een projectplan.’’

Als alles volgens planning verloopt, is de herinrichting eind 2021 afgerond.


Plaats: tussen Gastel en Leenderstrijp
Opdrachtgever: Waterschap De Dommel
Ramingsgroep: Nog niet bekend


 

Reageer op dit artikel