bouwbericht

Stadjers denken mee over aanpak Stadhuis Groningen

bouwbreed Premium 39

Stadjers denken mee over aanpak Stadhuis Groningen
Cor van der Veen

Stadjers – zoals inwoners van de stad Groningen ook wel worden genoemd – mogen meedenken aan de vernieuwing van het stadhuis op de Grote Markt. Burgemeester Peter den Oudsten roept Groningers in een persoonlijke boodschap op om alle ideeën met het stadsbestuur te delen. 

Bedrijven en logistiek

Uitvoeren groot onderhoud / verduurzamen / optimaliseren van werk - en vergaderruimten / verbeteren representativiteit van het monumentale Stadhuis Groningen. Het werk omvat o.a. verplaatsen van de raadszaal van de begane grond naar de derde verdieping / het aardbevingsbestendig maken van de constructie. Architectenbureau Fritz participeert als drager van de vastgestelde restauratievisie en fungeert tevens als onderaannemer in de inschrijvingsfase. Voormalig Europese aanbesteding. Procedure:niet-openbaar. Het definitieve ontwerp voor dit project wordt in januari 2019 verwacht, waarna de aanbesteding van start kan gaan. Als alles volgens plan verloopt kan de renovatie eind 2019 starten.

GRONINGEN | Ontwerp | € 10.000.000 - € 50.000.000

Het Stadhuis van Groningen, een rijksmonument uit het begin van de negentiende eeuw – moet dringend op de schop. Vooral door aardbevingsschade en gebruiksschade moet het pand worden hersteld. Ook is de huidige raadzaal te klein. De gemeenteraad telt momenteel 39 leden, maar omdat kortgeleden de grens van 200.000 inwoners is bereikt, moeten er in de nieuwe gemeenteraad 45 raadsleden zitten. 

Het stadhuis is nu vooral een gesloten gebouw, maar moet vooral een huis worden voor en door inwoners van de stad. Het gebouw verdient volgens het college ‘van binnen en van buiten een uitstraling en functioneel gebruik die daarbij past: laagdrempelig, uitnodigend en representatief’. 

Het stadsbestuur heeft vier verschillende scenario’s gemaakt: van de minimaal noodzakelijke ingreep tot een scenario voor restauratie (historisch herstel), een scenario voor de verbetering van de uitstraling en inrichting en een scenario voor de volledige herinrichting (ruimtelijk en functioneel) van het gebouw. Groningen heeft drie bureaus benaderd met de vraag al deze scenario’s uit te werken: Architectenbureau Fritz onderzocht de mogelijkheden voor restauratie, IAA Architecten bestudeerde de uitstraling en inrichting van het gebouw en Happel Cornelisse Verhoeven Architecten nam de volledige herinrichting onder de loep. Voor de goede orde: deze bureaus hebben geen concrete ontwerpen voor het stadhuis gemaakt; hun ontwerpen moeten worden gezien als ‘een verkenning van de mogelijkheden op papier’, aldus de gemeente.

Het ontwerp voor het huidige stadhuis is tot stand gekomen na een in 1774 uitgeschreven prijsvraag. Architect Jacob Otten Husly won deze wedstrijd: hij ontwierp een gebouw in neoclassicistische bouwstijl. Onder meer door de inval van de Franse troepen en gebrek aan geld liep de bouw veel vertraging op; pas in 1810 werd het stadhuis in gebruik genomen. 
Het stadhuis vertoont anno 2017 scheuren en gaten, bovendien zijn de installaties uit de tijd. Zo is het gebouw amper te verwarmen. Het gebouw moet verder aardbevingsbestendig en duurzaam worden. Ook de zolder en de fractiekamers op de derde verdieping zijn aan een grondige renovatie toe. 
Het college van burgemeester en wethouders hoopt in mei een gericht voorstel te kunnen doen over het globale programma van eisen, het budget en de financiering.Plaats: Groningen
Opdrachtgever: Gemeente Groningen
Ramingsgroep: Nog niet bekend 

Reageer op dit artikel