bouwbericht

Monniken hopen nieuw klooster te bouwen op Schiermonnikoog

bouwbreed 14

Monniken hopen nieuw klooster te bouwen op Schiermonnikoog

Schiere monniken, zo werden de allereerste bewoners van Schiermonnikoog genoemd. Schier betekent grijs, verwijzend naar de kleur van de pijen die deze Cisterciënzer monniken droegen. Een paar eeuwen geleden verlieten ze het eiland, maar ze zijn weer terug.

Cultuur en religie

Bouwen klooster met 10 plaatsen voor cisterciënzer monniken. Locatie nog niet bekend. Eerder plan voor bouw in de 'Paardenbak' aan de Westerburenweg is gestopt omdat het verdeeldheid teweeg bracht onder de eilanders. Dit willen de initiatiefnemers niet. Zowel verbouw als nieuwbouw is een optie.

SCHIERMONNIKOOG | Initiatief | € 1.000.000 - € 2.000.000

De monniken hebben sinds januari 2016 een tijdelijk onderkomen in een hoekpand in het dorp, maar verhuizen waarschijnlijk naar een nieuw te bouwen klooster in de duinen. Architect Huib Ribbens van agNOVA architecten uit Amersfoort is verantwoordelijk voor het ontwerp van het nieuwe klooster.

Het voorlopige ontwerp is vorige week gepresenteerd aan de bevolking, zegt Ribbens. ,,We hebben drie informatiebijeenkomsten verzorgd, om zoveel mogelijk inwoners van Schiermonnikoog te vertellen over de plannen. Met 140 mensen waren de bijeenkomsten redelijk goed bezocht. De meeste mensen reageerden positief. Nu is het aan de gemeente om zich uit te spreken, maar ik heb goede hoop. Mochten we groen licht krijgen, dan kan het bestemmingsplan worden gewijzigd. Hopelijk kan in 2018 worden begonnen met de bouw.’’

De beoogde locatie voor het nieuwe klooster is een perceel aan de Westerburenweg, aan de westkant van het dorp. Ribbens: ,,Deze plek staat ook wel bekend als de ‘paardenbaklocatie’, maar wordt al jaren niet meer gebruikt.’’

Het klooster wordt een éénlaags gebouw, ingebed in de duinen, met een zogenaamde ‘lichthapper’ die er bovenuit steekt. Het gebouw heeft een vloeroppervlakte van circa 1250 vierkante meter. De kapel, of bidplaats, vormt het hart van het klooster. Niet zo verwonderlijk, want dit is de plek waar de monniken zeven keer per dag bij elkaar komen om te bidden. De eerste keer is om 4 uur ’s ochtends, de laatste keer om acht uur ’s avonds. Rondom de bidplaats worden negen verblijven voor de monniken gerealiseerd, eventueel uit te breiden tot dertien verblijven.

,,Iedere monnik krijgt de beschikking over een eigen woon- en werkruimte’’, aldus de architect. Verder komen er een refter (eetzaal), een keuken, een kapittelzaal, ontvangstruimten en een berging. ,,Het multifunctionele gebouw is zo compact mogelijk ontworpen’’, aldus Ribbens.

Op het perceel komt ook een bijgebouw annex tuinschuur, met zonnepanelen op het dak. Dit bijgebouw bevat een werkruimte voor de monniken, mogelijk komt er een klein infocentrum. Ook kunnen de monniken hier hun fietsen stallen.

Ribbens spreekt van een droomopdracht. ,,Zo’n kans komt zelden voorbij. Kloosters worden niet of nauwelijks meer gebouwd in Nederland. Het laatste, nieuwe klooster dateert van tien jaar geleden.’’

Het is de bedoeling dat negen of tien monniken in het nieuwe klooster gaan wonen. Een deel woont al op Schiermonnikoog, een ander deel heeft tijdelijk onderdak gevonden in Westmalle (Vlaanderen). Daarvoor hadden de Cisterciënzer monniken een eigen abdij in Diepenveen. De abdij Sion was echter te groot en te duur in onderhoud geworden. Ze keren terug naar het eiland dat ooit door hen ontgonnen is: Schiermonnikoog.Plaats: Schiermonnikoog
Opdrachtgever: Monniken Schiermonnikoog
Ramingsgroep: 1.5 tot 2.5 miljoen euroReageer op dit artikel