bouwbericht

Recreatiewoningen op eiland Trijehûs

bouwbreed 24

Recreatiewoningen op eiland Trijehûs

Wie het Friese eilandgevoel wil beleven hoeft niet per se naar een van de Waddeneilanden, want bij Grou is er een prima alternatief: Trijehûs, een eiland tussen natuurgebied De Alde Fanen, het Prinses Margrietkanaal, de Trijhûstersleat en landbouwpolders.

Wonen

Nieuwbouw 5 recreatiewoningen aan het Prinses Margrietkanaal op het eiland Trije Hus, vlakbij het restaurant met dezelfde naam.Drie woningen zijn vrijstaand, 2 aan elkaar gekoppeld. Alle woningen worden aan het water gebouwd en voorzien van een steiger. Zie voor meer info de link naar een Cobouw-artikel.

GROU | Ontwerp | € 125.000 - € 500.000

Aan de westkant van het eiland verrijzen binnenkort vijf recreatiewoningen. De te ontwikkelen locatie is nu nog in gebruik als camping. Er bevindt zich al een restaurant op het eiland: Trije Hûs. De enige manier om er te komen, is per boot. Het eiland is niet zo groot: van oost naar west is het ongeveer een kilometer.

Sobere architectuur

Dijkstra’s bouw- & aannemersbedrijf uit Grou gaat de recreatiewoningen realiseren, architect André van Dijk heeft de woningen ontworpen. Het gaat om vijf woningen, waarvan drie vrijstaand en twee woningen die aan elkaar zijn gekoppeld, zegt AnnaMarie Dijkstra van Dijkstra Bouw. De architectuur is vrij sober: de gevels worden bekleed met matzwart hout boven een betongrijze plint, er komen geen grote dakoverstekken en op het dak komen rode keramische pannen. Dijkstra is tevens eigenaar van het restaurant. 

Tussen het restaurant en de nog te bouwen woningen komt een nieuw te graven ‘Opfaert’. Dijkstra: ,,Hierdoor zullen alle kavels aan open water grenzen. Bij elk huis wordt een steiger aangelegd.’’

Plan om het eiland opnieuw in te richten

Tussen 2006 en 2011 is de oostkant van Trijehûs gebruikt als opslagplaats voor baggerslib uit de Friese vaarwegen. In 2011 was het depot al vol, aldus de provincie. Samen met It Fryske Gea, De Marrekrite, gemeente Boarnsterhim en Wetterskip Fryslân stelde de provincie vervolgens een plan op om het eiland opnieuw in te richten. Trijehûs is nu een recreatief natuurgebied.

De provincie, verantwoordelijk voor de afwerking van het depot, blijft zich bezighouden met de nazorg. Dat houdt in dat de provincie de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater blijft controleren. De werkhaven is intussen omgebouwd tot recreatiehaven en heeft een andere ingang gekregen. De Marrekrite is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze haven. It Fryske Gea onderhoudt het natuurgebied.

In de zomer van 2017 wordt gestart met de bouw van de vijf recreatiewoningen. Plaats: Trijehûs
Opdrachtgever: Dijkstra’s bouw- & aannemersbedrijf
Ramingsgroep: Nog niet bekend 

Reageer op dit artikel