bouwbericht

Meer vaart in de Zaan met nieuwe Zaanbrug

bouwbreed 61

Meer vaart in de Zaan met nieuwe Zaanbrug

De Zaanbrug, tussen Wormer en Wormerveer, wordt vervangen. De gemeenten Zaanstad en Wormerland – gedeeld eigenaar van de brug over de Zaan – hebben eerder dit jaar ingestemd met het voorontwerp van Royal HaskoningDHV Architecten.

Grond-, Weg-, en Waterbouw en energie

Aanleggen nieuwe Zaanbrug en slopen bestaande brug in het verlengde van de Nieuweweg. Het voorlopig ontwerp is in april 2016 gepresenteerd. De aanbestedingsprocedure voor dit werk zal eind 2016 gestart worden.Zie voor meer verdieping, de link naar een Cobouw-artikel.

WORMER | Ontwerp | € 50.000.000 - € 200.000.000

Bewoners hebben meegedacht over de uitstraling van de nieuwe brug. De aanbestedingsprocedure wordt momenteel voorbereid.

Als het goed is, wordt medio 2017 een aannemer geselecteerd. De sloop van de bestaande brug heeft begin 2018 plaats. De nieuwe Zaanbrug kan naar verwachting begin 2019 in gebruik worden genomen. De provincie Noord-Holland voert namens beide gemeenten de regie over de vernieuwing. 

De huidige brug dateert van midden jaren zestig en is versleten. Maar er speelt nog iets mee: door de ligging bij de Zaanbocht, de smalle doorvaartopeningen en de aanlegkades in de buurt van de brug is het voor grote schepen soms moeilijk manoeuvreren. Er is dus behoefte aan een nieuwe brug met een grotere doorvaarbreedte, zodat schepen makkelijker kunnen passeren. Voor de beroepsvaart is De Zaan een belangrijke route tussen het Noordzeekanaal, de Zaanstreek en de Kop van Noord-Holland. 

De nieuwe brug wordt een traditionele, Hollandse ophaalbrug. Hoewel de doorvaarthoogte toeneemt en de brugklep langer wordt, blijft de nieuwe Zaanbrug qua maat en vorm ondergeschikt aan de bebouwing op beide oevers, laat Royal HaskoningDHV Architecten weten. ‘De Zaanbrug wordt een stedelijke brug die in harmonie is met de directe omgeving zonder haar te willen overheersen’. 

De doorvaarthoogte wordt met een halve meter verruimd, met als gevolg dat de brug straks minder vaak open hoeft. De doorvaartbreedte gaat van 12 meter naar 16,5 meter. Niet alleen schippers, maar ook automobilisten, fietsers en voetgangers hebben baat bij deze verruimingen: de gemiddelde wachttijd voor het wegverkeer wordt immers korter. 
Aan weerszijden komen vrijliggende fietspaden (2,10 meter breed) en vrijliggende wandelpaden (1,80 meter breed). Een behoorlijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarbij fietsers en voetgangers één gecombineerd fiets-voetpad moeten delen. 

De vervanging van de Zaanbrug is onderdeel van Vaart in de Zaan! Dit programma, een initiatief van de provincie Noord-Holland en opgestart in 1997, heeft onder meer als doel om de bevaarbaarheid van de Zaan te verbeteren voor de grotere binnenvaartschepen. Meerdere maatregelen zijn intussen uitgevoerd, zoals de vervanging van de Julianabrug en de Bernhardbrug, het uitbaggeren van de Zaan en verruiming van de bedieningstijden van bruggen. De vernieuwing van de Wilhelminasluis in Zaandam is ook onderdeel van Vaart in de Zaan.


Plaats: Wormer en Wormerveer
Opdrachtgever: provincie Noord-Holland
Ramingsgroep: meer dan 12.5 miljoen euro


 

Reageer op dit artikel