bouwbericht

Klooster Koningsbosch wordt luxe hotel

bouwbreed 324

Klooster Koningsbosch wordt luxe hotel

Na jarenlange leegstand krijgt het voormalige kloostercomplex Koningsbosch in de Limburgse gemeente Echt-Susteren een nieuwe bestemming: een luxe hotel met circa honderd kamers, inclusief een of twee restaurants en wellness-voorzieningen. Ook worden er 45 woningen en een buurtsupermarkt in de kloostertuinen gerealiseerd. Een deel van de kloostertuin wordt opgeknapt en publiekelijk toegankelijk gemaakt. Verder wordt de zogenaamde Lourdesgrot in ere hersteld.

Wonen

Renoveren (met deels sloop) / herontwikkelen klooster Koningsbosch tot hotel 'The Monastry' met 86 kamers / restaurant / wellness / beautysalon / bouwen 45 woningen / buurtwinkel in tuin aan de Kerkstraat / Prinsenbaan. De gemeente weigert de omgevingsvergunning te verlenen dit na een tweede BIBOB onderzoek naar de achtergrond van de projectontwikkelaar. Aan de hand van deze BIBOB onderzoeken is geconcludeerd dat er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning gebruikt wordt om strafbare feiten te plegen dan wel uit strafbare feiten verkregen voordeel te benutten. Wel blijft het klooster in eigendom van Gelasius B.V. en behouden ze de zorgplicht voor het gebouw. Gelasius B.V. kan nog een gang naar de bestuursrechter maken.

KONINGSBOSCH | Gestopt | € 5.000.000 - € 10.000.000

Gelasius Projectontwikkeling uit Nijmegen is de ontwikkelaar van het project, Van Helmond Zuidam architecten uit Eindhoven is verantwoordelijk voor het ontwerp. Directeur Saïd Bouharrou van Gelasius heeft het kloostercomplex uit de negentiende eeuw anderhalf jaar geleden overgenomen. “Het is zo’n prachtig complex. In het recente verleden zijn er meerdere plannen geweest voor herontwikkeling, maar die liepen uit op een teleurstelling. Er was zelfs sprake van gedeeltelijke sloop. Net als veel buurtbewoners zag ik het met lede ogen aan. Ik zie namelijk wél kansen. Het is een prestigieus project en heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.”

Bouharrou wil buurtbewoners en ondernemers nauw betrekken bij het proces: hij staat open voor suggesties en ideeën. Mogelijk komt er ook een ontmoetingsplek voor de mensen uit de buurt.

Het kloostercomplex – een rijksmonument –  bevindt zich op een perceel van 5,5 hectare en is gesticht door een Duitse religieuze. De eerste steen van het complex is gelegd in 1873, Johannes Kayser was de architect. De grond is destijds beschikbaar gesteld door een Belgische wijnhandelaar. 

Het kloostergebouw – ‘Liefdezusters van het Kostbaar Bloed’ – heeft een vloeroppervlakte van bijna 15.000 vierkante meter en telt vier vleugels en een kapel. Zowel het gebouw als de kloostermuur en kloostertuin zijn rijksmonument.

Er moet veel gebeuren, erkent Bouharrou. Zo moet het volledige dak worden vernieuwd. In de kapel komt een restaurant, de wellness-voorzieningen komen in het souterrain. 

Op de percelen achter Klooster Koningsbosch komen de 45 woningen. Ze worden duurzaam en levensloopbestendig gebouwd. Het gaat om betaalbare woningen voor mensen met lagere inkomens tot luxe villa’s. Wanneer de omgevingsvergunning is verleend, kan worden gestart met de renovatie en de nieuwbouw. Bouharrou is momenteel in gesprek met een internationale hotelketen die het nieuwe hotel gaat exploiteren. De ontwikkelaar verwacht begin 2017 te kunnen starten met de bouwwerkzaamheden. Als alles volgens plan verloopt, is het project midden 2019 is afgerond.Plaats: Koningsbosch
Opdrachtgever: Gelasius Projectontwikkeling 
Ramingsgroep: Nog niet bekend 

Reageer op dit artikel