bouwbericht

Nieuwe zuiveringsinstallatie voor Utrecht

bouwbreed 52

Nieuwe zuiveringsinstallatie voor Utrecht

Utrecht krijgt in 2019 een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). De huidige installatie, die per dag 75 miljoen liter afvalwater schoonmaakt, is verouderd. ,,Verschillende onderdelen van de installatie zijn versleten en aan vervanging toe’’, zegt Liesbeth Borghouts van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, eigenaar van de rwzi aan het Zandpad. Bovendien worden in de nabije toekomst strengere normen gesteld aan de kwaliteit van het gezuiverde water; de huidige installatie – de oudste onderdelen stammen uit de jaren vijftig uit de vorige eeuw – is daar niet geschikt voor.

Grond-, Weg-, en Waterbouw en energie

Nieuwbouw en onderhoud van rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI aan het Zandpad.Ontwerp, realisatie en een onderhoudsperiode van 10 jaar. Heijmans verzorgt 2/3 deel werkzaamheden en GMB 1/3. Kosten bedragen ca 145 miljoen. Voor meer info zie de link naar een Cobouw-artikel (onder de Google-kaart).

UTRECHT | Gegund | € 50.000.000 - € 200.000.000

De 75 miljoen liter afvalwater is afkomstig van huishoudens en bedrijven, maar ook van regen dat – via straatputten – in het riool is beland. Het gezuiverde water stroomt vervolgens in de Vecht.

Ook krijgt het waterschap een nieuw bedrijfsgebouw op het terrein. De oude installatie blijft in bedrijf tot het moment dat de nieuwe rwzi in gebruik wordt genomen. De oude installatie wordt daarna ontmanteld. De huidige rwzi fungeert nu ook nog als slibverwerkingsinstallatie: het verwerkt 70% van de totale slibproductie van de zuiveringen in het werkgebied van het waterschap. Deze functie verdwijnt: vanaf 2017 wordt de slibverwerking uitbesteed, aldus Borghouts.

Heijmans en GMB gaan de nieuwe rwzi bouwen. Zij bouwen een nieuwe installatie op het terrein naast de oude zuivering. Het consortium Heijmans/GMB heeft een DMB-contract ondertekend. Het project omvat het ontwerpen, realiseren en tien jaar onderhouden van de rwzi. Heijmans heeft twee derde aandeel in het consortium, GMB een derde.

De nieuwe installatie gaat gebruik maken van de zogenaamde Nereda-technologie. Hierbij wordt het water gezuiverd met bacteriën in de vorm van slibkorrels. Hierdoor zijn er geen nabezinktanks meer nodig. Het scheelt behoorlijk veel ruimte: de huidige installatie telt veertien nabezinktanks. De nieuwe rwzi – die straks twee maal zoveel stikstof en fosfaat verwijdert – zorgt voor minder geur- en geluidsoverlast. Het hoogheemraadschap zegt dat de nieuwe installatie buiten het terrein nauwelijks te horen en te ruiken zal zijn. Ook zal de energierekening zo’n 30% lager uitvallen.

Heijmans en GMB zijn momenteel bezig met de voorbereidende werkzaamheden, aldus Borghouts. De daadwerkelijke bouw start in het eerste kwartaal van 2017. Als alles volgens planning verloopt, heeft Utrecht in april 2019 een nieuwe rioolzuiveringsinstallatie. De kosten voor het gehele project bedragen 145 miljoen euro.Plaats: Utrecht
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Ramingsgroep: Raming nog niet bekend 

Reageer op dit artikel