blog

Parkeernorm is dom, hinderlijk en van gisteren   

bouwbreed 1210

Economische vooruitgang en de bureaucratische wens alles te willen regelen hebben geleid tot het verschijnsel parkeernorm. Op zich is het natuurlijk reuze handig om een kengetal te hebben als je een wijkje plant of een straat herinricht, maar tegelijkertijd is één kengetal dat voor alle situaties geldt natuurlijk een sta in de weg. Een domme norm dus. 

Parkeernorm is dom, hinderlijk en van gisteren    

Drie voorbeelden. Een gemeente wil versleten straatstenen vervangen in een straatje dat sinds 1920 niet meer veranderd is. Als daar parkeernormen op los worden gelaten (en dat gebeurt dan ook subiet) dan blijft er weinig over van het historische stadsbeeld. Een andere gemeente stemt in met de aanpassing van een bestemmingsplannetje voor de vergroting van het bouwvlak van een voormalig zomerhuisje. Op de groene kavel moeten twee parkeerplaatsen worden aangelegd, terwijl de bewoner niet eens over één auto beschikt. In een derde gemeente staat in het groen een rijksmonument met een bedrijfsbestemming (zonder parkeerplaatsen). De eigenaar wil de functie veranderen in wonen voor senioren in een groene omgeving. De gemeente is daarover enthousiast, maar ook hier is de parkeernorm hinderlijk en daarmee contraproductief. 

Wie vervolgens naar het verschijnsel parkeernormen op zoek gaat, belandt in de wonderlijke wereld van het CROW. Die weten met genadeloze precisie vast te stellen dat de norm van een fitnessstudio drie keer zo hoog is als die van een kringloopwinkel. In mijn dorp ervaar ik dat toch anders. Fietsen voor de fitnessstudio en veel auto’s voor de kringloopwinkel. In de logica van CROW moet dan vast de norm voor de fitnessstudio verder omhoog (mensen komen met de fiets omdat ze daar niet kunnen parkeren). De parkeernorm is niet alleen dom en hinderlijk, maar ook van gisteren. Met de snelle opkomst van elektrische fietsen, groei van het gebruik van het openbaar vervoer of het deelgedrag van millennials wordt geen rekening gehouden. 

 


Lenny Vulperhorst, Adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht 
l.vulperhorst@aef.nl 

Reageer op dit artikel