blog

(On)rechtsbescherming (2)

bouwbreed 643

In mijn vorige column heb ik gepleit voor de instelling van een onafhankelijke aanbestedingsautoriteit naar het model van de Autoriteit Consument en Markt, die op kan treden op klacht of op basis van eigen onderzoek.

(On)rechtsbescherming (2)

Hoewel MKB INFRA al jaren pleitbezorger is voor zo’n aanbestedingsautoriteit, is de brief van de staatssecretaris van EZK aan de Tweede Kamer aanleiding voor een hernieuwd pleidooi. De staatssecretaris stapt namelijk heen over de aanbevelingen en conclusies van haar eigen onderzoek en de aangevoerde argumenten zijn gezocht of onterecht. Zo stelt de staatssecretaris dat een aanbestedingsautoriteit – naar voorbeeld van de ACM – duur zou worden, omdat alle aanbestedingen moeten worden getoetst. Dat is onzin, want de Aanbestedingsautoriteit hoeft net als de ACM alleen steekproeven te nemen en bij hardnekkige fouten of op klachten te reageren (de autoriteit zou trouwens het perfecte verlengstuk zijn van de Aanjager Beter Aanbesteden). Daarnaast zou het onwenselijk zijn om de ene overheidsinstantie de “macht” te geven over andere overheidsinstanties te oordelen. Waarom? Waar de overheid als marktpartij opereert, moet zij toch ook gewoon als marktpartij worden beoordeeld?

Elders wordt gesteld dat het mogelijk moet worden om in hoger beroep alsnog een al gesloten contract open te breken als er sprake is van een flagrante schending van het aanbestedingsrecht. Wat een juridisch gedrocht: de voorzieningenrechter toetst in kort geding NIET inhoudelijk, maar alleen of de aanbesteder in redelijkheid tot zijn beslissing kon komen en dan moet de appèlrechter WEL en alsnog inhoudelijk gaan oordelen? Terwijl het werk al in uitvoering is? En dan het contract openbreken? Dat kan toch veel beter anders worden geregeld met een inhoudelijke toetsing, voordat het tot een definitieve gunning komt. Met de mogelijkheid tot ingrijpen (opschorting van de gunning of annulering van de aanbesteding). Door een aanbestedingsautoriteit!
 

Reageer op dit artikel