blog

Hoge werkvoorraad dwingt tot keuzes

bouwbreed 366

Het Economisch Instituut voor de Bouw bracht onlangs weer mooie cijfers naar buiten. De werkvoorraad in de burgerlijke en utiliteitsbouw is gestegen tot 11,5 maanden werk.

Hoge werkvoorraad dwingt tot keuzes

Ik kan mij de tijd niet heugen dat we met elkaar zoveel werk in portefeuille hebben. En hoewel vier op de tien bedrijven een stagnatie ondervinden in het onderhanden werk ziet het EIB voorlopig ook voor de langere termijn nog geen problemen.

Een dergelijk positief perspectief van het EIB is natuurlijk mooi. Uiteraard is het de theoretische onderbouwing van waar wij al dagelijks in de praktijk mee te maken hebben. Er is voldoende werk. Enerzijds een verademing na de meer dan magere jaren die wij nog niet eens zo gek lang geleden óók hebben gekend. Anderzijds schuilt in de overvloed ook een gevaar. Ik zie bijvoorbeeld om mij heen bedrijven die zich aan het overeten zijn. Er wordt dan zoveel werk op de vork genomen dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Het is echter niet alleen de kwaliteit die door de grote werkvoorraad onder druk staat. Ook voor veiligheid op de bouwplaats wordt al snel een oogje dichtgeknepen als er in een (te) grote haast moet worden gewerkt. Het is dan ook niet voor niets dat Bouwend Nederland in een grootscheepse campagne meer aandacht voor bouwveiligheid vraagt. De grote voorraad aan werk heeft ook als gevolg dat er nauwelijks nog personeel te vinden is. Maar ook dat door de werkdruk weinig of geen oog meer is voor talentontwikkeling in de organisatie.

Willen we naast de aspecten van kwaliteit, veiligheid en talentontwikkeling echt stappen maken dan zullen we toch ook aandacht voor innovatie moeten hebben. Door meer te innoveren kunnen we het bouwproces namelijk slimmer, efficiënter en, inderdaad, goedkoper inregelen en zo een (nog) beter product leveren. Nu zullen er ongetwijfeld bedrijven zijn die zeggen geen tijd te hebben om te innoveren. Tegen deze ondernemers zou ik willen zeggen dat de huidige hoge werkvoorraad dwingt tot het maken van keuzes. Kiezen voor doorgaan op de oude voet is sowieso de slechtste keuze.


Bart Hendriks, Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep   

Reageer op dit artikel