blog

H2 of H-nee?

bouwbreed 695

Balance heeft door Frank de Jong* onderzoek laten doen naar de toepasbaarheid van hernieuwbaar gas en verkreeg daarmee inzicht in het innovatiesysteem van waterstof in de gebouwde omgeving.

H2 of H-nee?

H2 is een energiedrager en geen energiebron. Je maakt het uit water (H2O). H2 is zo duurzaam als waarmee je het ‘splitst’. Doe je dat met fossiele brandstoffen dan is het net zo grijs als elektriciteit uit kolen of gas. Doe je het met groene elektriciteit uit wind of zon dan is het groen. Je kan H2 als brandstof inzetten (zonder CO2-uitstoot) en ook als opwekker van elektriciteit. H2 is net zo heet als aardgas bij verbranding. Ook kan je H2 door pijpleidingen transporteren en opslaan als buffer. Hierdoor is het goed inzetbaar in andere sectoren, zoals industrie en mobiliteit. Ook de inzetbaarheid in de gebouwde omgeving is heel goed mogelijk. Juist waar de ondergrond al vol ligt en gebouwen minder snel geschikt zijn voor goede isolatie en all-elektric oplossingen voor warmte, want er liggen toch al aardgasleidingen! Weerlegging van hardnekkige vooroordelen zijn: H2 lekt niet uit aardgasleidingen jonger dan van 1960. H2 is op zich explosiever dan aardgas, maar H2 stijgt zo snel dat het moeilijk is tot een explosief mengel te maken en er is geen koolmonoxide vorming. Netbeheerders zijn 100% zeker van de noodzaak voor waterstof in de gebouwde omgeving. De kennisontwikkeling blijft vorderen terwijl discussies nog steeds doorgaan, er zijn geen showstoppers. Het ziet er naar uit dat H2 voor zo’n 50% van de gebouwde omgeving de goedkoopste oplossing is. De kern is een afweging tussen wat is duurzaam (carbon budget) en wat is realistisch en haalbaar.

Balance vindt dat we door moeten gaan met H2 in de gebouwde omgeving en gaat een mechanisme ontwikkelen om te onderscheiden: hier wel, daar niet.


Sander Berkhout, Business Consultant Balance

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel