blog

De Ingenieuze Stad

bouwbreed 818

De Ingenieuze Stad

Als de kinderen van de Nijmeegse basisschool De Buut na de zomer terugkeren, mogen ze niet langer buitenspelen tijdens het speelkwartier. De reden is dat omwonenden geklaagd hebben over de geluidoverlast die de spelende kinderen veroorzaken. Daarnaast moet het sportveldje annex schoolplein, dat ook buiten de schooluren open was voor de kinderen, sluiten van de gemeente. dit besluit heeft geleid tot veel opschudding lokaal en zelfs tot vragen in de Tweede Kamer.

Toch zal dit soort opschudding in de toekomst  vaker voor gaan komen, als we mogelijke geluidsoverlast in de steeds dichter bevolkte steden niet standaard meenemen in bestemmingsplannen en stedenbouwkundige ontwerpen.

In de Volkskrant verscheen een lezersbrief van Cees Mulder over de situatie van basisschool De Buut in Nijmegen met de mooie titel: “Wie een buitenruimte ontwerpt, moet in geluid leren denken”. Mulder vraagt zich af waarom hier geen goed stedenbouwkundig ontwerp is gemaakt waarbij vooraf over het geluid is nagedacht. Deze lezersbrief raakt precies de kern waar onze ingenieursbedrijven voor staan.

Voor inbreidingsplannen in steden hebben we ingenieurs nodig die integraal kunnen ontwerpen en daar horen geluid en trillingen nadrukkelijk bij. Specialistisch werk waar een aantal van onze leden toonaangevend in zijn.

Vorige week bezocht ik een aantal van die leden. Deze ingenieursbedrijven zijn in staat  om vooraf te toetsen of een aanleg of reconstructieproject past binnen geluidsnormen. Zij kunnen dus de toekomstige situatie, zoals het geluidsniveau, beoordelen aan de hand van ingenieuze modellen en berekeningen vooraf. Dit nog vaak onzichtbare werk van de ingenieurs wordt steeds belangrijker. Zij zorgen echter met dit werk wel voor een inclusieve(re) samenleving. Een samenleving waar wensen van gebruikers en bewoners gerealiseerd kunnen worden. Dat is geweldig werk.

Opdrachtgevers zouden de ingenieursbedrijven voorafgaand aan bijvoorbeeld inbreidingsplannen moeten inschakelen alvorens een stad verder verdicht wordt. De toekomstige stad is naar mijn overtuiging een ingenieuze stad.

Om die reden organiseert Koninklijke NLingenieurs op 29 november het congres De Ingenieuze stad in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.  Daar laten we zien hoe we steden laten groeien op een gezonde en duurzame wijze. Zodat kinderen gewoon buiten kunnen blijven spelen tijdens het speelkwartier.


Carla Moonen

Bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs

 

Reageer op dit artikel