blog

Het is hoog tijd voor mobiliteit

bouwbreed 372

Met deze slogan is in juni het Deltaplan Mobiliteit geïntroduceerd. Een mooi initiatief van, voorlopig, 25 partners die samen De Mobiliteitsalliantie vormen. Deze alliantie is opgericht om ervoor te zorgen dat de bewegingsvrijheid van Nederland ook in de toekomst behouden blijft.

Het is hoog tijd voor mobiliteit

Het Deltaplan Mobiliteit is aangeboden aan alle inwoners van Nederland. Werknemers, werkgevers, gepensioneerden, oppasopa’s, moeders, vrijwilligers, studenten: iedereen heeft recht op een goed mobiliteitssysteem in 2030. Achter iedere nieuwe weg, lightrail of spoorlijn ligt een slim ontwerp ten grondslag. Ingenieursbedrijven zijn de integrale ontwerpers van die mobiliteitsoplossingen. Integrale ontwerpen waarin alle wensen en  verwachte groei worden meegenomen.

Integrale mobiliteitsoplossingen bedenken, plannen en uitvoeren waarbij er rekening moet worden gehouden dat er in het complexe netwerk van onze infrastructuur eigenlijk geen uitval mogelijk is, is een uitdaging.  Want, hoe renoveer je een brug die de verbinding vormt met verschillende toegangswegen naar een stad als Rotterdam, terwijl het verkeer door moet blijven stromen? Over land en water.

De komende jaren ligt er een enorme vervangings- en renovatieopgave in het verschiet, volgens minister Van Nieuwenhuizen is het de grootste vervangings- en renovatieopgave in de geschiedenis. Wegen, bruggen, viaducten en sluizen; veel weg,- en brugwerk is na de oorlog aangelegd en nu aan vervanging of renovatie toe. Wij, de Nederlandse ingenieursbedrijven, zijn volop betrokken bij deze opgave.

Als ingenieursbranche hopen wij op ambitieuze plannen van het Deltaplan Mobiliteit; daar gaan wij  graag mee aan de slag en adviseren wij  als branche de vervoerspartijen en brancheverenigingen die het Deltaplan Mobiliteit opstelden, graag over integrale ingenieuze oplossingen om de bereikbaarheid van Nederland te blijven waarborgen.


Carla Moonen, Bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs

 

 

 

Reageer op dit artikel