blog

Groene brandveiligheid

bouwbreed 1863

Het mag u niet ontgaan zijn: we moeten van het gas af en onze CO2-uitstoot moet omlaag. En de overheid heeft nóg een ambitieus doel. Vanaf 2050 moet onze economie circulair zijn. Dat was u wellicht wel ontgaan.

Groene brandveiligheid

Materialen gaan bij deze transities een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld meer isolatie in de gevel en meer gebruik van biobased materialen, zoals hout. Deze ontwikkeling staat op gespannen voet met de brandveiligheid. Dat kunt u zich wel voorstellen. Gevels geïsoleerd met grote hoeveelheden brandbare isolatie en dit pakket wellicht voorzien van een mooie regenjas van hout. In mijn werk als brandveiligheidsadviseur gaan dan alle alarmbellen af. Zelfs een houten hoofddraagconstructie is denkbaar. Die alarmbellen zijn natuurlijk terecht maar we moeten voorbij deze eerste reactie kijken.

Uiteraard zal een ervaren ingenieur allerlei technische oplossingen presenteren die de pijn verzachten. We maken met allerlei ingrepen het gebouw duurzaam én brandveilig. Dat is echter een benadering met grenzen en tegen een zekere prijs. Ik ben van mening dat we nog een andere route moeten bewandelen. In die aanpak gaan we trachten vast te stellen welke opbrengst onze voorschriften nu daadwerkelijk hebben. Want daar hebben we eigenlijk geen idee van. Onze brandveiligheidsvoorschriften zijn op een willekeurig niveau vastgesteld. Theoretisch gezien vormen de voorschriften wel een samenhangend geheel. Maar dat is schijnzekerheid. We hebben een slecht beeld van de wijze waarop een brandscenario zich in werkelijkheid ontwikkelt en er worden niet veel slachtoffers voorkomen door de aard en het niveau van onze voorschriften. Bovendien zijn de eisen de afgelopen 30 jaar zwaarder geworden.

Ik pleit voor een grondige evaluatie van onze voorschriften met als doel duurzaam bouwen meer ruimte te geven. Het is zeker niet uit te sluiten dat onze voorschriften op onderdelen wat minder zwaar kunnen worden zonder dat het de brandveiligheid werkelijk raakt in termen van schade en slachtoffers. Dat is duurzaam en brandveilig.

Dit was het laatste deel in een serie over brandveiligheid en circulair bouwen


David den Boer, Peutz

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel