blog

Slimmer verduurzamen

bouwbreed 622

Een mooi en spannend moment. Zo kan ik de ondertekening van het contract door de woningcorporaties Tiwos en Thuisvester en de bouwbedrijven Van Agtmaal, De Kok Bouwgroep, Huybregts Relou, Zwaluwe Bouw en Hendriks Coppelmans wel noemen.

Slimmer verduurzamen

Onder de noemer van de Brabantse Duurzaamheids Alliantie hebben we vastgelegd dat we in totaal 4500 sociale huurwoningen in West-Brabant gaan verduurzamen. De komende drie jaar gaan we met 2200 woningen aan de slag.

In eerste instantie is de aanpak vooral gericht op de schilisolatie omdat daarmee vaak al veel winst kan worden geboekt. In de tweede tranche gaan we een stapje verder. De techniek staat immers niet stil waardoor we ook die nieuwe mogelijkheden willen benutten. Voorop staat dat we deze klus op een nieuwe en innovatieve manier gaan klaren. Zo treden de samenwerkende corporaties als één opdrachtgever en de vijf samenwerkende bouwbedrijven als één opdrachtnemer op. Voor de totale uitvoering wordt één projectbureau ingericht. Door slimmer te plannen en materialen in te kopen verwachten we niet alleen efficiënter te werken maar vooral ook een betere kwaliteit te gaan leveren. En uiteraard gaan we ervan uit dat hierdoor ook de kosten van de ingreep kunnen worden verlaagd.

Momenteel zijn twee woningcorporaties bij de alliantie betrokken, maar het zou goed zijn als nog meer partijen zich aansluiten. Dat past ook in de wens van de overheid om de renovatie en daarmee de verduurzaming flink te versnellen. Juist door het bundelen van de vraag wordt volume gemaakt. En dat moet ons als sector weer triggeren en stimuleren om te innoveren.

Met de voorbereidingen voor deze samenwerking zijn we bij elkaar zo’n achttien maanden bezig geweest. In die periode ben ik mij steeds meer gaan beseffen dat we in Nederland zowel financieel als organisatorisch voor een gigantische opgave staan om de komende jaren het grootste deel van de bestaande woningvoorraad aan te pakken. Dat vraagt niet alleen om een deltaplan maar vooral ook om slimmer verduurzamen. Ik ben ervan overtuigd dat we ook een hogere klantwaarde bereiken door dit vernieuwd opdrachtgeverschap. Deze samenwerking is in ieder geval een belangrijke stap.


Bart Hendriks, Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel