blog

Groene brandveiligheid

bouwbreed 690

Op het eerste gezicht lijkt het een sympathiek idee: een brandveilig gebouw is ook een duurzaam gebouw. Brandveiligheid en duurzaamheid, twee prachtige doelstellingen die hand in hand lijken te gaan.

Groene brandveiligheid

Duurzaamheid is hot en moet tegenwoordig ook de brandveiligheid verkopen. En het is evident dat brand ongewenste milieuschade veroorzaakt. Verontreiniging van lucht, bodem en water, enfin, u kunt zich er een voorstelling van maken. Het is ook evident dat brandpreventieve maatregelen er voor kunnen zorgen dat een brand in de ontwikkeling geremd wordt. Zo kan dus onnodige milieuschade worden voorkomen. Tot zover zijn we het wel met elkaar eens.

De vervolgvragen zijn echter lastiger: wat is nu de milieubelasting van deze brandpreventieve maatregelen en wat bereiken we er mee? Wegen die maatregelen eigenlijk wel op tegen vermeden milieuschade? Immers, zo vaak komt brand toch ook niet voor. En daar wringt de schoen. Om een goed oordeel te kunnen vellen zou je twee dingen moeten doen. Eerst zou je moeten vaststellen welke milieubelasting brandpreventieve maatregelen vormen. Vaak zijn dat soort voorzieningen toevoegingen aan het bouwwerk die daarmee dus een extra milieubelasting vormen. De tweede stap is vaststellen op welke manier dit soort voorzieningen de brand remmen, tegen houden of zelfs blussen. Daarbij moeten we – helaas – ook vaststellen dat nogal wat panden geheel afbranden, ondanks de getroffen voorzieningen. Dubbele pech dus. U begrijpt dat sprake is van een evenwicht en ik chargeer even: misschien loont het zelfs wel het brandveiligheidsniveau in Nederland een tikkeltje te verlagen!

Zullen we bij de eerstvolgende brandveilige groene claim eerste even om het sommetje vragen? Tenslotte een tip: écht preventieve maatregelen, dat wil zeggen maatregelen waarmee brand vóórkomen wordt, zetten altijd zoden aan de dijk. Wet- en regelgeving is erg gericht op het vertragen van branduitbreiding door de keuze van bouwmaterialen. Maar dan ben je eigenlijk al te laat. De echte winst kan behaald worden door te voorkomen dat brand ontstaat. Ga zorgvuldig om met processen, houd je boeltje schoon en netjes en onderhoud je installaties. Kortom, gedraag je als een goede huisvader – of moeder. Dat kost niet veel en daarmee is de brandveiligheid en het milieu het meest gebaat.


David den Boer, directeur van ingenieursbureau Peutz

Reageer op dit artikel