blog

Eigen-kavel-eerst-planologie

bouwbreed 570

Als regio hoor je er niet meer bij als je geen logistieke hotspot XXL hebt. De doos staat 10 jaar na het programma Mooi Nederland weer op de ruimtelijke agenda en terecht.

Eigen-kavel-eerst-planologie

Binnen de logistieke sector is het momenteel gekkenhuis. Stec Groep geeft bijvoorbeeld aan dat 40% van de grote logistieke bedrijven in Nederland uit wil breiden, wil groeien of verplaatsen. Veel bedrijven zijn op zoek naar nieuwe locaties. De nieuwe dozen zouden – zonder dat hiervoor enige onderbouwing of bewijslast wordt gegeven – te groot zijn voor de bestaande terreinen en daar is geen ruimte. Er moeten gewoon snel nieuwe terreinen worden uitgegeven en bijkomen. Voor het gemak negeren we die lastige, kostbare en tijdrovende ladder duurzame verstedelijking en de ingezette koerswijziging met betrekking tot werklocaties van ‘meer terreinen naar betere terreinen’. Menig nieuw bedrijventerrein en grondbedrijf kijkt opeens verlekkerd naar de komst van deze dozen bij ‘de buren’ en profileert zich trots als logistieke hotspot XXL. We doen iets met zonnepanelen, dus het is toch lekker duurzaam. Eigen-kavel-eerst-planologie dreigt. Of meer diplomatiek gezegd zoals ik in kritische berichten over nieuwe dozen lees: “gemeenten moeten meer samenwerken en regionale afspraken maken. Provincies moeten meer sturen”.

Gelukkig pakt het bestuur van Gelderland nog wat voorzichtig dit stuur. In haar akkoord stelt ze dat: “alvorens te kijken naar uitbreiding van locaties of nieuwe locaties willen we eerst de beschikbare ruimte benutten. Zo houden we Gelderland ook mooi en aantrekkelijk. We willen lege bedrijfshallen in het landschap voorkomen en circulair bouwen versterken. Extra XXL logistieke centra worden alleen toegestaan op locaties aan logistieke corridors die op provinciaal en regionaal draagvlak kunnen rekenen en een positieve impact hebben op de lokale en regionale werkgelegenheid”. Ik zou zeggen, kijk eerst eens serieus naar het benutten van bestaande terreinen en het scheppen van ruimte op deze terreinen. Nu al roepen dat de logistieke sector ‘te groot’ is voor bestaande terreinen is echt achterhaald denken. Anders verwijs ik graag naar het advies van de Taskforce Noordanus uit 2008. We hebben toch wel geleerd van dergelijke fouten uit het verleden?

(https://www.cobouw.nl/bouwbreed/blog/2019/04/mooi-nederland-als-kader-nieuwe-provinciale-coalities-101271441).


Cees-Jan Pen, Lector De ondernemende Regio/Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht

Reageer op dit artikel