blog

Selecteren of Russisch roulette

bouwbreed 503

Elke opdrachtgever streeft het mooiste bouwproject na en elk bouwproject verdient de beste ontwerper of adviseur. Maar hoe krijg je de beste gegadigde, want zo heet dat in
aanbestedingsjargon?

Selecteren of Russisch roulette

Daar zijn verschillende methoden voor. Je kunt gewoonweg op de beste gegadigde afstappen en deze uitnodigen om je project te ontwerpen. Maar hoe weet je of jouw keuze ook de beste partij is? En mag je überhaupt zomaar een gegadigde kiezen?
Voor overheid en semi-overheid is deze weg afgesloten. Iedereen die gekwalificeerd is, wordt in de gelegenheid gesteld om mee te doen. Er wordt een selectieprocedure gestart, waarbij op basis van objectieve criteria een keus gemaakt kan worden. Hoe de meting en de puntentoekenning zal gaan, wordt in een leidraad vastgelegd. Op basis van referenties wil elke gegadigde zoveel mogelijk punten vergaren om geselecteerd te worden. Uitgangspunt is dat degene met de hoogste score de beste gegadigde voor het project is. Of dit klopt laat ik maar even in het midden, maar gezien het feit dat veel selecties zo zijn ingericht zal het wel zo zijn.

De laatste tijd signaleer ik echter selectieprocedures waarin deze methode niet meer wordt toegepast. De selectiecriteria worden zo algemeen gemaakt, dat iedereen die aan de eisen voldoet het maximaal aantal punten haalt en geselecteerd wordt. Zijn er dan werkelijk zoveel topgegadigden? Ergens hoop ik van wel, maar in de praktijk is dit niet het geval. Ik vind het vreemd dat bij een aanbesteding meer dan 30 gegadigden volledig aan de criteria voldoen en dat er vervolgens geloot wordt om een keus te maken. Heeft dit te maken met opdrachtgevers die hun keuze liever laten bepalen door het lot?

Bovenstaand voorbeeld staat niet alleen; het komt veelvuldig voor dat er geloot moet worden. Ik denk dat aanbesteders ervoor uit moeten komen welke kwaliteiten nodig zijn om de beste gegadigde te selecteren en dat zij hierop het selectieproces moeten inrichten. Op deze wijze krijg je een gegadigde die echt gekwalificeerd is.


Paul Rijpstra, voorzitter VNconstructeurs

Reageer op dit artikel