blog

Noodzakelijk en voldoende

bouwbreed Premium 411

Er zijn veel voorwaarden van invloed op het welslagen van een project. Maar er zijn onder die voorwaarden ook speciale. Als daaraan niet voldaan is dan gaat het altijd mis. We spreken dan over noodzakelijke en voldoende voorwaarden.

Noodzakelijk en voldoende

Uiteraard is er geen hard bewijs, maar ik durf het toch wel aan er drie als speciaal te beschouwen. Daarbij ga ik er gemakshalve vanuit dat complex technisch oplosbaar is, een krap budget mogelijkheden biedt en partners elkaar niet de strot afbijten.

Wat zijn dan die speciale voorwaarden, die voldoende aanwezig moeten zijn?

Zonder actuele professionele kwaliteit van projectteamleden wordt het niets. Zonder permanente kritische reflectie van buiten op het project ook niet. En zonder hartgrondig betrokken eindverantwoordelijke, die er alles aan doet om de weg vrij te houden voor het project, tja, dan is het vechten tegen de bierkaai.

Professor Paul ’t Hart heeft competenties beschreven die professionals tegenwoordig nodig hebben. Hij spreekt over vakmanschap 3.0. Eigenlijk zegt hij dat zo’n vakman niet alleen zijn eigen straatje schoon moet houden, maar ook dat van zijn partners. Met andere woorden: je kan het nog zo goed doen, maar als een partner er een bende van maakt, dan moet je die helpen zijn problemen op te lossen. Doe je dat niet, dan kom je niet verder.

De gemeente Amsterdam heeft een Regeling Risicovolle Projecten. Een aantal projecten wordt permanent door buitenstaanders beoordeeld om er voor te zorgen dat het projectteam en de projectleiding alert blijven. Die zijn dan ook niet bang voor kritiek en bereid zich telkens opnieuw aan te passen.

Tenslotte, de eindverantwoordelijke. Die niet uit mag zijn op schone handen, maar juist de weg vrijmaakt voor het project en zijn medewerkers.

Probeer het maar eens uit. Selecteer projecten, die succesvol waren of faalden. En analyseer ze vervolgens aan de hand van de drie noodzakelijke en voldoende factoren.


Lenny Vulperhorst, Adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht
l.vulperhorst@aef.nl

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel