blog

Liever ploeteren

bouwbreed 398

Het is weinigen gegeven om een goed idee te bedenken en dat direct toe te passen.

Liever ploeteren

Meestal gaat het anders. Een goed idee moet volgens het boekje worden uitgewerkt. Worden gewikt en gewogen, want zonder maatschappelijke kosten-batenanalyse en getoetste businesscase, tja dat is vloeken in de kerk. Zo gaat er veel kostbare tijd verloren en wordt er negatieve energie gestoken in bureaucratische routines. In het beste geval is het oorspronkelijke idee een suf geamendeerde  (vaak onuitvoerbare) ‘propositie’ geworden. In het slechtste geval is het af geserveerd. Erger nog: niet meer actueel. Of nog erger: er is een nieuwe directie….

Heel anders gaat het als een idee direct in de praktijk wordt gebracht. Ook dan kan het een slecht idee blijken te zijn of een slecht uit te voeren idee, maar de energie is positief. Aan de slag. Gericht op scheppen. Het allerbelangrijkste is evenwel dat het direct toepassen plaatsvindt zonder draaiboek. Dat maakt het mogelijk wendbaar te zijn. Het idee aan te passen aan de mogelijkheden. Of omgekeerd. Ook zo kan er iets moois ontstaan.

Die tweede benadering wordt vaak weggezet als ondoordacht en daarmee als recept voor falen. Tim Harford schreef een paar jaar geleden een mooi boek over innovaties. Zijn stelling was dat ze meestal toevallig tot stand komen als aanpassing op een niet verwachte situatie.

Ik moest aan het bovenstaande ‘dilemma’ (georganiseerd versus adaptief) denken toen ik recent twee vernieuwers in de bouw sprak. De één was van de grootse visies  en de implementatieplannen, de ander van het ploeterend in de praktijk vormgeven van een idee. Niet alleen geloof ik zelf meer in de tweede benadering, ook de mannetjes en vrouwtjes van die benadering zijn vele malen leukere gespreks- en gezelschapspartners.


Lenny Vulperhorst, Adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht
l.vulperhorst@aef.nl

 

 

Reageer op dit artikel