blog

Directe bouwkosten dalen

bouwbreed 583

Ik zie in gedachte menig wenkbrauw al fronsen na het lezen van deze kop. Het staat immers in schril contrast met de huidige realiteit. Toegegeven, in de eerste plaats is hier de wens de vader van de gedachte. De directe kosten stijgen momenteel met gemiddeld vijf tot tien procent dusdanig hard dat menige exploitatie ontploft. Tegelijkertijd gaat naar mijn idee de wal uiteindelijk het schip keren.

Directe bouwkosten dalen

Feit is namelijk dat steeds meer projecten onhaalbaar en daardoor onuitvoerbaar worden. Vervolgens moeten deze projecten herontwikkeld worden en dat kost tijd waardoor er gaten in de productie ontstaan. En dat betekent vraaguitval bij toeleveranciers en onderaannemers. En bij een terugvallende vraag en een groot aanbod dalen de prijzen en daarmee dus ook de directe bouwkosten. Dat is nu eenmaal een economische wetmatigheid.

Naar mijn idee is dit niet de goede manier om de kosten naar beneden te brengen en daarmee projecten uitvoerbaar te maken. De oplossing ligt toch echt bij efficiëntere en slimmere processen. Ruim 75% van het verbeterpotentie komt namelijk voort uit sociale innovaties. Hier hebben we echter duidelijk te maken met de  wet van de sociale en economische stroefheid.

Immers, we willen met elkaar wel slimmer werken en innovaties toepassen maar in de praktijk lukt dit nog onvoldoende. We horen bijvoorbeeld opdrachtgevers vragen om betere processen en innovaties maar zien vervolgens bij hun eigen organisaties op operationeel niveau een zeer conservatieve houding. Met als direct gevolg dat de noodzakelijke vernieuwing noodgedwongen achterwege wordt gelaten en de klassieke benadering de voorkeur krijgt. Daarmee is de vernieuwing niet echt geholpen. Sterker nog, hiermee wordt de vooruitgang alleen maar afgeremd.

Aan gras kun je trekken maar daardoor gaat het echt niet harder groeien. Vanuit die invalshoek heeft vernieuwing tijd nodig om zich te ontwikkelen en te wortelen.  Ik vind dat we met elkaar vol op innovaties moeten blijven inzetten. Want alleen door beter met elkaar samen te werken en oog te hebben voor nieuwe methodieken kunnen de bouwkosten dalen en laten we de toekomst niet afhangen van de wal die plotseling het schip keert.   


Bart Hendriks, Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel