blog

Digitale transformatie is langlopende, maar interessante weg

bouwbreed 609

Het artikel ‘De bouw laat door fouten miljarden euro’s liggen’ in het Financieele Dagblad van begin april, suggereert dat de bouwsector al ver is met ‘digitalisering’ en dat dit voorlopig niet geleid heeft tot grote vermindering van faalkosten. De schatting van deze ‘faalkosten is zo’n 5 miljard waar de marges voor de grote bouwers maar rond de 2,7 procent liggen op een omzet van zo’n 100 miljard.

Digitale transformatie is langlopende, maar interessante weg
FOTO MICHEL PORRO

We zijn nog helemaal niet zo ver met die digitalisering. In feite staan we als sector slechts aan de start van een lange uitdagende en hopelijk ook zeer interessante weg die we ‘de digitale transformatie’ zijn gaan noemen. Zo zijn we begonnen aan de digitalisering van bestaande processen om efficiënter te werken. In het artikel werd het ‘Bouwwerk Informatie Model’ (BIM) aangehaald als voorbeeld van deze eerste stap. En ja, binnen onze sector passen we dit toe. Ik wil hier benadrukken dat het in veel gevallen gaat om een beginnetje. Er is onvoldoende standaardisatie in processen om hiermee op een juiste wijze door de complexe keten van de bouw efficiënt samen te werken.

BIM is een mooie eerste stap. Vergeet niet dat onze branche een van de weinige die nog niet is ‘disrupt’ door digitalisering. Als de effecten die plaats hebben gevonden in de retail, de muziek- of nieuwsindustrie ook bij ons plaats gaan vinden, kunnen we nog wel wat verwachten en zal de gevestigde orde van partijen worden voorbijgestreefd.

Zwaktes

We moeten als sector niet de illusie hebben immuun zijn voor de opkomst van nieuwe verdienmodellen. Start-ups in onze branche hebben de behoeften van de eindgebruiker als uitgangspunt, waar wij vooral nog naar opdrachtgevers kijken. Laten we dit soort initiatieven vooral omarmen. Bijvoorbeeld door ons daadwerkelijk te laten afrekenen op de positieve meerwaarde die we generen met onze diensten en producten. We moeten ook kijken naar onze zwaktes. Waar we de kennis niet hebben zoeken we samenwerking, bijvoorbeeld met technologiebedrijven, start-ups, universiteiten, overheden en elkaar.

Artificiële intelligentie

Laten we nu vooral kijken naar de positieve kant van al deze ontwikkelingen, de potentie is fantastisch. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden die artificiële intelligentie biedt. Met de inzet van algoritmes kunnen we de processen optimaliseren en efficiënter maken zodat we alle kennis die bij de partijen aanwezig is volledig inzetten op het toevoegen van waarde. Hierdoor leveren we betere kwaliteit en wordt het voor de collega’s leuker op de werkvloer.

Zo’n ‘digitale transformatie’ doe je niet even tussendoor. De uitdagingen zijn niet zo zeer technisch van aard maar vooral cultureel. Op een andere manier kijken naar je activiteiten en belangen als sector vergt een andere instelling en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Door elkaar uit te dagen, de juiste samenwerking op te zoeken en te inspireren ontwikkelen we de vaardigheden die ons als sector toekomstbestendig maken.

En dan terug waar ik ben begonnen: faalkosten vallen niet uit te sluiten. Maar laten we proberen die faalkosten het gevolg te laten zijn van vernieuwen en innoveren en hiermee vooral de onnodige faalkosten te laten verdwijnen!


Daan Stolker, Program manager Innovation Arcadis

Reageer op dit artikel