blog

De angstfactor

bouwbreed 236

Een week geleden was ik in Groningen, in Loppersum om precies te zijn. Ik heb daar uitvoerig met enkele constructeurs gesproken die, vanwege de aardbevingen, actief zijn in de versterkingsopgave van de gebouwen.

De angstfactor

In 2015 is grootschalig gestart met het rekenen aan woningen en gebouwen. Doel is vast te stellen hoe sterk de gebouwen zouden zijn om van daaruit maatregelen ter versterking te kunnen nemen. Die versterking is nodig om huizen en gebouwen tijdens een aardbeving veilig te kunnen verlaten. De grondslag voor de berekeningen was de NPR-9998, versie 2015. Het  resultaat was dat ruim 35.000 woningen in het aardbevingsgebied zeer zwak werden bevonden en niet bestand zouden zijn tegen zwaardere aardbevingen. Het veiliger maken van alleen al deze woningen zou meer dan 6 miljard euro gaan kosten;  zo’n 200.000 euro per woning.

Inmiddels leven we in 2019 en wordt er gewerkt met de NPR-9998 versie 2018. Binnenkort komt er zelfs weer een geactualiseerde versie uit. Er is hard doorgewerkt met het ontwikkelen van rekenmethodes en categorisatie van methoden, met als gevolg een afname van het aantal woningen dat versterkt moet worden.

Is dit niet vreemd? Wordt er nu niet net zo lang doorgerekend om de boel heel te houden? Nee, op zich is het niet vreemd. Toen er begonnen werd met het rekenwerk, was er nog zo veel onbekend, dat er diverse opslagen en onzekerheden bij de resultaten zijn opgeteld. Een constructeur is, als hij het niet weet, altijd conservatief en werkt met een opslag. Ik noem dit wel de angstfactor. Er zijn in 2015 zo veel opslagen toegekend, dat elk gebouw of woning kapot gerekend is. Met al het onderzoek dat de afgelopen jaren is uitgevoerd, is het inzicht in belastingen, rekenmethodes en sterktes fors toegenomen. Gevolg is dat de onderzekerheid is afgenomen en dat meer woningen blijken te voldoen aan de veiligheidsnormen.

Eind van de dag reed ik terug naar het westen in de wetenschap dat het dus gemakkelijker is iets kapot te rekenen dan heel. Het omgekeerde gebeurt nu. Hoe leg je dit nu uit aan de Groningers?


Paul Rijpstra, Voorzitter VNconstructeurs

Reageer op dit artikel