blog

Vrouwenpraat

bouwbreed Premium 960

Internationale vrouwendag! Ik zet mijn groep-acht-dochters af in het Science Park voor een workshop artificial intelligence. Hoewel de hele middelbare schooltijd nog voor de boeg worden ze nu al door het VHTO (landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek) geprikkeld om exact te kiezen.

Vrouwenpraat

Eentje roept: “Fijn hè, een dag helemaal zonder jongens”; en vervolgens met een speak-to-the-hand gebaar:” Skip the boys!” ”Hmm, dat is nou weer het andere uiterste…”, betrap ik mezelf erop te denken. Als ik die gedachte een paar dagen later beken aan een van de vrouwelijk collega’s uit de Bouwvrouwen top 50 reageert ze met: “Ja Huib, weet je ook eens hoe dat voelt!”

In mijn middelbare schooltijd had je ook campagnes: “Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid” en “Thea studeert techniek”. Bij mijn studie bouwkunde was begin jaren negentig al praktisch de helft vrouw. Natuurlijk valt in veel andere technische domeinen nog steeds een wereld te winnen qua percentage studentes, maar kijkend naar bouwkunde wordt daarmee niet automatisch het probleem van weinig topvrouwen opgelost. Want ondanks het toen al hoge percentage bouwkunde studentes (het hoogste van alle technische studies) is nu slechts 12% van de directieleden van architectenbureau’s vrouw. Bij de grote bouwondernemingen blijft dat zelfs ver onder de 10%.

Gedrag

Er gaat vooral iets mis ná die studies: in de mannelijke bedrijfscultuur. Dat heeft niks met vakinhoudelijke competenties te maken. Er zitten genoeg incompetente mannen op posities waarvan je je afvraagt hoe ze daar in hemelsnaam terecht zijn gekomen. Dat heeft naast de inhoudelijke taak vooral met gedrag te maken: je onvoorwaardelijk beschikbaar stellen voor de zaak en het netwerken. Desnoods ten koste van je gezinsleven. En dat ook de normaalste zaak van de wereld vinden. Vrouwen die na een zwangerschap en enkele jaren part time werk weer proberen de carrièredraad op te pakken, worden door de heersende mannelijke leiding niet meer als volwaardige carrièretijgerinnen gezien.

Ik prijs de Top 50 bouwvrouwenlijst en vooral de professionals daarop als rolmodel voor een toekomstige generatie van ondernemende vrouwen in de bouw. Maar tegelijkertijd is het bedroevend dat dezelfde grote bouwondernemingen waarvoor veel van deze vrouwen werken op deze internationale vrouwendag van minister van Engelshoven ongenadig op hun sodemieter kregen omdat ze op geen enkele manier het wettelijke streefcijfer van 30 procent vrouwen in de top van hun bedrijven halen. Daarbij is de lijst ook nog eens geheel volgens oud-economisch patroon gerangschikt op omzetverantwoordelijkheid en aantal fte’s waaraan leiding wordt gegeven. Het zegt zo verdomd weinig over de geldoverstijgende toegevoegde waarde die deze vrouwen ongetwijfeld aan het overwegend masculiene bedrijf toevoegen. Nee, in dit lijstje zijn ze one of the boys.

De Top 50 bouwvrouwen is vooralsnog slechts een overzicht van beste vrouwelijke werknemer van de maand. En vervolgens gaat de mannelijke top weer over tot de orde van apenrots.


Huib van Zeijl, architect partner bij Équipe & vader van drie tienerdochters

Reageer op dit artikel