blog

Jij-bakken

bouwbreed Premium 337

Onze branche staat voor een immense opgave. Of het nu gaat om de energietransitie, het verduurzamen van de bestaande voorraad of het op stoom brengen van de nieuwbouwproductie.

Jij-bakken

Het zijn in alle gevallen hele complexe trajecten. En het lijkt er op dat die complexiteit ons op de een of andere manier dreigt te verlammen en ons terugwerpt in onze oude stellingen.

Bij de recente Regiodag Zuid viel op hoe slecht er naar elkaar werd geluisterd en hoe vaak er langs elkaar heen werd gesproken. Opdrachtnemers die van opdrachtgevers een duidelijke uitvraag willen om het vervolgens uit te voeren. En opdrachtgevers die van opdrachtnemers een duidelijk aanbod en snellere besluitvorming willen zien. De oude rituele dans zullen we maar zeggen. Dat gevoel bekroop mij ook bij de oproep van Aedes-voorzitter Marnix Norder aan de overheid om snel maatregelen te nemen om de bouwproductie van sociale huurwoningen vlot te trekken. Jaarlijks moeten de gezamenlijke woningcorporaties zo’n 34.000 woningen realiseren maar ze halen er ternauwernood 17.000. De oorzaak?  Natuurlijk de verhuurdersheffing, maar vooral de gestegen bouwkosten en het tekort aan handjes en bouwlocaties.

Het zijn argumenten die we niet voor het eerst horen. Kijken we echter wat nauwkeuriger, dan zien we dat de stijgende bouwkosten een gegeven zijn maar de programma’s van eisen star vast gehouden worden. Het tekort aan arbeidskrachten begint aardig te verdampen en er ontstaat soms overcapaciteit door start-stopproblematiek. Ook zijn er voldoende bouwlocaties maar gaat het vaak mis in bestemmingsplan- en besluitvormingsprocedures. Met andere woorden, enige nuanceringen zijn op z’n plaats. Tegelijkertijd is het in het licht van de complexe opgave begrijpelijk dat de Aedes-voorzitter naar de overheid wijst. Immers, als je er zelf niet uitkomt dan is het veel makkelijker om naar een ander te wijzen die het dan maar moet gaan oplossen.

Om dit te veranderen moeten we met elkaar de opgave minder complex maken. Wanneer we namelijk de opgave behapbaar weten te maken, is het ook makkelijker om samen te werken waardoor het resultaat uiteindelijk ook beter is. Dan zijn we ook definitief klaar met het jij-bakken. Eindelijk.


Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep     

Reageer op dit artikel