blog

Investeer in softe vaardigheden, het levert keiharde euro’s op

bouwbreed 494

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 50% van de medewerkers zich niet gehoord voelt. Iedere dag blijkt dat de kennis van de mensen in de eigen organisatie over de omgang met de interne en externe omgeving onvoldoende benut wordt.

Investeer in softe vaardigheden, het levert keiharde euro’s op

Terwijl goede softe vaardigheden voor een heel groot deel bepalend zijn voor de resultaten en de waarde van een organisatie. Het advies is dus: benut de kennis van medewerkers, koester tegengas en andere geluiden en verbeter softe vaardigheden in alle lagen van de organisatie om daarmee de ‘License to Build’ van je bedrijf te vergroten.

Ik geloof de constatering van Fer Tummers in zijn artikel in Cobouw van 9 januari j.l. dat het belang van Relatiebeheer in de Bouw wordt onderschat, dat er te veel een angstcultuur heerst en dat er een cultuuromslag noodzakelijk is om dit te veranderen.

Een niet-open cultuur versterkt
corrupt gedrag

Een belangrijke belemmering voor medewerkers om hun kennis niet te delen of tegengas te geven is waarschijnlijk de angstcultuur in de bouw. Die maakt mensen, zelfs in deze tijd van hoogconjunctuur, bang om hun baan te verliezen. Die cultuur maakt ze minder gelukkig met hun werk en creëert ja-knikkers. Een niet-open cultuur heeft negatieve en verstrekkende gevolgen die elkaar ook nog eens versterken en veelal worden onderschat op directieniveau.

Issues escaleren vaak onnodig en kosten daarom te veel tijd en geld

Laten we eens enkele van die effecten van een angstcultuur benoemen. Directies van bouwondernemingen krijgen relevante informatie niet op tijd onder ogen en daarom worden ze verrast, waardoor ze direct 1-0 achter staan. Mogelijke problemen worden in de organisatie door ‘duikgedrag’ niet aangepakt, maar vooruitgeschoven of weggemoffeld. Het blijkt keer op keer lastig te achterhalen waardoor ze nu werkelijk ontstaan zijn. Dat achterhalen kost onnodig veel tijd en energie. En in de tussentijd worden de problemen daardoor groter dan had gehoeven. Met een grote negatieve impact, ook op de reputatie en de ‘License to Build’. Om deze ongewenste, maar vaak diep gewortelde patronen binnen een organisatie, of zelfs hele branche, te veranderen heb je een cultuuromslag nodig.

Gericht werken aan softe vaardigheden levert veel geld op

Om te kunnen werken aan zo’n cultuuromslag, moet je natuurlijk wel weten waar je staat. Breng je de bestaande cultuur eerst in kaart met harde en meetbare criteria, dan weet je waar de knelpunten liggen. Anders loop je gevaar dat je gaat werken aan een cultuuromslag op basis van ongefundeerde aannames. En in de bouw weten we waar een slecht fundament toe leidt… Klinkt flauw, maar waar.

Leg je oor te luister om te weten wat je moet doen

Hoe begin je met het in kaart brengen van de bestaande situatie? Dat is een kleinere inspanning dan wellicht lijkt. Cultuurveranderingen en vertrouwen krijg je niet van de ene op de andere dag en al helemaal niet met het sturen van een memo of mail vanuit de directie. Geef medewerkers in alle lagen van de organisatie de gelegenheid om anoniem feedback te geven. Inventariseer de inzichten van alle medewerkers professioneel en je ziet waaraan je gericht moet werken. Koppel de uitslagen terug aan je medewerkers. Zo voelen ze zich gehoord en serieus genomen.

Creëer daarna veiligheid en ruimte om te praten. Leg je oor te luister bij je eigen mensen. Op een wijze waarin je fouten niet afstraft, maar juist gebruik maakt van de kennis waardoor fouten ontstaan en bespreek met elkaar hoe het in het vervolg beter aangepakt kan worden. Met als resultaat meedenkende en betrokken medewerkers die ook een stapje harder willen lopen als het nodig is.

Van gedegen onderzoek worden conclusies herkend en erkend. Je hebt een basis om gericht aan de slag te gaan en alleen te veranderen wat nodig is.
Je wilt bijvoorbeeld weten of je als betrouwbare en transparante partij wordt gezien. Je krijgt boven water waardoor de reputatie van jouw bouwbedrijf wellicht niet zo goed is als je graag zou willen. Belangrijk om te weten omdat 84% van de resultaten worden bepaald door de immateriële waarden en als onderdeel daarvan de softe factoren (volgens onderzoek van Standard&Poors). Daarbij kost een slechte reputatie harde Euro’s…
Intern beginnen is daarmee het adagium voordat je met de vingers naar buiten wijst.

Laag in de organisatie zijn de problemen het eerste bekend

Veel kennis van problemen en ideeën voor oplossingen liggen erg laag in de organisatie. Want laag in de organisatie worden vaak de eerste klappen opgevangen. Maar daar raken medewerkers ook het meest gefrustreerd, omdat ze van hun leidinggevenden vooral niets mogen zeggen en gemaakte fouten niet mogen toegeven, laat staan snel herstellen. Terwijl het juist veel oplevert als je ten halve keert in plaats van ten hele dwaalt. Want dan gaat het pas écht geld kosten en komen er slepende arbitrages en advocaten aan te pas. Zie hiervoor ook mijn artikel in de Cobouw van 2 november j.l. https://www.cobouw.nl/bouwbreed/blog/2018/11/met-toegeven-van-fouten-kweek-je-juist-goodwill-101266210.

Moet de bouwsector met softe factoren aan de slag? Er is toch genoeg werk?!

De vraag die opkomt: ‘ziet de bouwsector met de huidige markt de noodzaak tot veranderen of richt ze zich liever alleen op het realiseren van de huidige projecten’. Dat lijkt een valide houding. Maatschappelijk gezien is er tenslotte een grote noodzaak om te bouwen. Maar het beursklimaat is wankel en de vraag is hoe de vlag erbij staat voor veel bedrijven zodra het werk weer schaarser wordt. Of krijgen de buitenlandse toetreders dan meer voet aan de grond?

Juist nu de resultaten van veel bouwbedrijven positief zijn, is het van groot belang te investeren in de softe vaardigheden. Want, zoals gezegd, die bepalen voor het grootste deel de waarde van een organisatie. Daarmee verantwoord je in één keer om hier werk van te maken. Het blijken namelijk harde, meetbare factoren die harde euro’s opleveren. Die jouw ‘License to Build’ borgen. Reden te meer om hierover na te denken en hier in de organisatie gericht in kleine bijeenkomsten mee aan de slag te gaan.

Ik ga graag het gesprek aan om de 50% onbenutte kennis in organisaties ten positieve aan te wenden. Met als resultaat? Hogere winst en een hogere waarde van het bedrijf met op termijn makkelijker binnen halen van nieuwe opdrachten. Ook als de markt veranderd.

Graag uw reacties!


Maurits de Koning,  Adviseur MonkeyBlue en ervaringsdeskundige met organisaties die (willen) werken aan hun softe factoren. 

Reageer op dit artikel