blog

Waar heb ik dat eerder gehoord?

bouwbreed Premium 216

‘Bouw moet leren van briljante mislukkingen’, zo opent Cobouw nr. 2. In de periode dat we in de bouwsector navelstaren na de instorting van de parkeergarage Eindhoven en de dreun van het OVV-rapport daarna, trekt zo’n titel natuurlijk mijn aandacht.

Waar heb ik dat eerder gehoord?

Paul Iske betoogt dat mislukkingen pas briljant zijn als er lessen worden geleerd. Vervolgens noemt hij twaalf bouwprojecten die in de categorie ‘probleemgeval’ vallen.

Kijkend naar die bouwprojecten constateer ik dat er veel te leren valt, maar dat er bitter weinig informatie gedeeld wordt. Is dat niet de rode draad in alles? Waarom vertellen we elkaar niet wat niet goed ging en hoe het beter kan? En is dit nu uniek voor de bouw?

Briljante mislukkingen zijn niet voorbehouden aan de bouw alleen. Vers in het geheugen staan het inkoopdebacle van de nieuwe wapenstok bij de politie en, iets minder vers, maar nog steeds actueel, het niet opgeleverde nieuwe vliegveld Berlijn. En dan spreken we nog niet over de vele mislukte ICT-projecten in bedrijfsleven, zorg en overheid.

Paul Iske geeft aan dat we meer naar de luchtvaart moeten kijken. Daar wordt informatie over wat misging bij een ongeluk direct openbaar gemaakt en gedeeld. Een belangrijke reden voor die openheid is internationale wetgeving. Vreemd is overigens dat op bijna-ongelukken, zoals afgelopen 30 december boven New Delhi, geen directe openbaarmaking volgt.

In Nederland kunnen we natuurlijk wachten op wetgeving die partijen na een mislukking verplicht om onderzoek te doen en informatie belangeloos te delen vanwege het leereffect. Bij zo’n wet is het wel van belang dat die onderzoeksinformatie losgekoppeld wordt van een eventueel juridisch onderzoek.

VNconstructeurs gaat dit voorjaar werken aan de kennisoverdracht ‘breedplaatvloeren’. Er wordt een platform gemaakt waar de gegevens van onderzoeken naar de toepassing van breedplaten gedeeld gaan worden zodat er lessen getrokken kunnen worden. Hiervan gaan we letterlijk leren en wordt Eindhoven een briljante mislukking, gelukkig in figuurlijke zin.


Paul Rijpstra, Voorzitter VNconstructeurs

 

Reageer op dit artikel