blog

Klimaatextremisme

bouwbreed 602

Als je veel aandacht wilt, kun je het beste een extreem standpunt innemen. Altijd goed voor een smakelijke krantenkop of een paar seconden met je hoofd in beeld. Ook in de discussie over het Klimaatakkoord krijgen de scherpste standpunten de meeste ruimte. Partijen die een doordacht klimaatbeleid afdoen als geldklopperij kibbelen met organisaties die alléén genoegen nemen met de meest drastische maatregelen. Dat is jammer. Want ik ben ervan overtuigd dat verreweg de meeste burgers en bedrijven niets moeten hebben van klimaatextremisme, van welke kant dan ook. Terwijl er wél brede steun is voor ambitieuze en realistische klimaatplannen die haalbaar en betaalbaar zijn.

Klimaatextremisme

Als vertegenwoordiger van de Nederlandse installatiebranche irriteert het me wanneer de technische haalbaarheid van de energietransitie in twijfel wordt getrokken. Vrijwel iedere woning die nu wordt opgeleverd is uitstekend geïsoleerd en prima te verwarmen met een all-electric warmtepomp. In de bestaande bouw is dat lastiger en daarom hebben we voor de héle energietransitie de periode tot 2050 nodig. Daarbij moeten we alle opties benutten (denk aan waterstof, duurzaam gas, warmtenetten en buitenlands aardgas), inclusief de bestaande gasinfrastructuur. De energietransitie kost geld, maar de duizelingwekkende cijfers die sommige politici rondstrooien, zijn niet op feiten gebaseerd. Het gaat om bedragen die bijvoorbeeld véél lager liggen dan de verwachte kostenstijgingen in de zorg en het onderwijs.

Waterzijdig inregelen

Nu al kunnen we met de inzet van slimme techniek de CO2-uitstoot met meer dan een derde terugdringen. Een goed voorbeeld van ‘laaghangend fruit’ is het waterzijdig inregelen van verwarmingsinstallaties. Door de balans tussen cv-ketel en radiatoren optimaal in te stellen, kunnen we in woningen en bedrijfspanden in korte tijd veel energie besparen. Zóveel zelfs, dat we daarmee in de gebouwde omgeving de CO2-doelstelling voor 2030 al bijna voor elkaar hebben. Combineren we zo’n maatregel met de inzet van innovatieve, duurzame technieken, dan zijn de ambities in het Klimaatakkoord opeens helemaal niet meer zo spectaculair.

Verkiezingen

Dankzij de berichtgeving over het ontwerp-Klimaatakkoord is de energietransitie héél dichtbij gekomen. Vrijwel iedereen hoort, leest of denkt na over de gevolgen van een duurzame energievoorziening voor ons huis, ons vervoer en onze portemonnee. Op zichzelf is dat positief. Maar nu het klimaat (eindelijk) serieus wordt genomen, is het óók een item geworden bij de komende Provinciale Statenverkiezingen. De redelijkheid wil dan nog wel eens uit het zicht verdwijnen. Ik heb mijn hoop gevestigd op politici die kiezers niet bang maken, maar uitvoerbare oplossingen voorstellen. Op partijen die stevige keuzes maken, maar ook de concurrentiepositie van het bedrijfsleven in het oog houden. Op lijsttrekkers die niet voor luchtfietserij kiezen, maar voor concrete maatregelen. De ondernemers van Techniek Nederland staan klaar om hun schouders te zetten onder een ambitieus en realistisch klimaatbeleid.


Doekle Terpstra, Voorzitter Techniek Nederland, ondernemersorganisatie voor de installatiebranche

Reageer op dit artikel