blog

Geld verdienen

bouwbreed 247

Het ontwerp klimaatakkoord dat nog net voor de kerstdagen met het nodige trompetgeschal is gepresenteerd houdt de gemoederen aardig bezig.

Geld verdienen

Er gaat bijna geen dag voorbij of het akkoord is in de media onderwerp van gesprek. In totaal behelst het Klimaatakkoord zo’n 600 maatregelen die ertoe moeten leiden dat we in 2050 CO2-neutraal zijn. De maatregelen zijn bedacht aan de zogenoemde klimaattafels waar tal van organisaties aan hebben gezeten. En het is nu aan de politiek om de maatregelen op hun realiteitsgehalte te toetsen en door te laten rekenen.

So far so good. Natuurlijk draait het voor een belangrijk deel om haalbaarheid en betaalbaarheid en moeten we de meest effectieve maatregelen kiezen. Niet alleen op de korte maar vooral ook op de lange termijn. De soms zelfs felle discussies die nu over het klimaatakkoord worden gevoerd, dragen echter niet bij tot een snelle verduurzaming van de bebouwde omgeving. ‘Laten ze het eerst in Den Haag maar met elkaar uitvechten, dan zien we wel weer verder’, hoor ik hier en daar zelfs zeggen. Wat we als sector zeker niet moeten doen is in de wachtstand gaan en achterover leunen. Terecht merkte Bouwend Nederland op dat we met elkaar juist een realistische bijdrage moeten leveren.

We moeten niet afwachten maar onze verantwoordelijkheid nemen om ons land toekomstbestendig te maken. En laten we vooral niet vergeten dat we daar ook simpelweg geld mee gaan verdienen.  Want de opgave die voor ons ligt biedt immers tal van kansen. Jaarlijks moeten we straks zo’n slordige 200.000 woningen van het gas gaan halen. Daar komt echt nog heel veel bij kijken. De transitie zal dan ook naar schatting zo ‘n 130.000 nieuwe banen in de totale bouwsector opleveren.  Deze enorme opgave waar we voor staan betekent tegelijkertijd dat wij niet alleen als sector, maar ook als individuele onderneming, tot het uiterste moeten gaan om ons nieuwe samenwerkings-verbanden, technieken en concepten eigen te maken.

Dus we hebben geen tijd om af te wachten. We moeten door zodat we geld kunnen verdienen aan de klimaatdoelen. Daar is niets mis mee.


Bart Hendriks, Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel