blog

Een nieuw jaar

bouwbreed Premium 209

Een nieuw jaar

Traditioneel dé tijd om te beginnen met alle plannen en goede voornemens waar te maken. Op ons lijstje staat: de onderwerpen die onze branche bezighouden zichtbaar maken.

De tekorten aan goed geschoold technisch personeel, de vraagstukken rondom de Energietransitie, Klimaatadaptatie en Mobiliteit, de vervangingsopgave en constructieve veiligheid. De medewerkers, het bestuur van Koninklijke NLingenieurs en onze leden zorgen ervoor dat de branche op deze onderwerpen komend jaar (weer meer) zichtbaar wordt.

Soms kunnen voornemens redelijk snel worden uitgevoerd. Kijken we naar constructieve veiligheid, de veiligheid van de medewerkers, onderaannemers, bewoners en gebruikers van de openbare ruimte, dan moeten wij ons meer bezighouden met de leervraag en minder met de schuldvraag.

Vanuit de keten hebben Bouwend Nederland, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs recent een werkconferentie georganiseerd. Om gezamenlijk te leren en vooral om concreet te maken wat er moet gebeuren.

De uitkomst van de conferentie is dat het logisch lijkt dat een coördinerend (hoofd)constructeur verantwoordelijk wordt voor de veiligheid gedurende het gehele bouwproces. Van ontwerp tot oplevering. Dan dient die (hoofd)constructeur wel onafhankelijk te zijn en mandaat te hebben om in te grijpen. De (hoofd)constructeur krijgt dan als taak om continu de veiligheid te borgen en bij signalen van veiligheidsrisico’s tegenspraak te bieden en zo nodig de bouw stil te leggen.

Eind vorig jaar was er een hoorzitting/rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over het onderwerp constructieve veiligheid. Naar aanleiding van deze hoorzitting heb ik bovengenoemde uitkomst nog eens benoemd in het BNR nieuwsradio programma Bouwmeesters van 17 december 2018 waar ik te gast was. Vanuit Koninklijke NLingenieurs en onze partners in de bouwketen blijven wij dit punt én de mogelijke oplossingen benoemen. Een onderwerp op de agenda houden, onder de aandacht blijven brengen, helpt plannen uit te voeren. Voornemens waar te maken. Wij blijven dat komend jaar doen en werken zo aan een meer zichtbare branche.

Ik wens u allen een nieuw jaar waarin alle plannen en voornemens kunnen worden waargemaakt.


Carla Moonen, Bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs.

Reageer op dit artikel