blog

Van het gas af, lukt alleen met toekomstbestendige medewerkers

bouwbreed Premium 608

Afgelopen maand vond in Nijmegen het Nationaal Warmtecongres plaats. Met als belangrijkste thema hoe we de warmtetransitie verder in een stroom- versnelling kunnen krijgen. Al jaren worden plannen gemaakt en visies ontwikkeld. Nu wordt het tijd voor realisatie. Maar hebben organisaties hiervoor mensen aan boord met de juiste vaardigheden en zijn zij wel voldoende voorbereid?

Van het gas af, lukt alleen met toekomstbestendige medewerkers

Weet jij hoe de wereld er in 2050 – het jaar dat we de klimaatdoelstellingen moeten hebben gehaald – uitziet? En wat dan de technieken zijn op het gebied van geothermie, zon-, water- en windenergie of andere innovaties van non-fossiele energiewinning? Het blijken vaak lastig te beantwoorden vragen te zijn.

De toekomst is onvoorspelbaar

In de bouwsector voltrekken zich ontwikkelingen zoals energieneutraal wonen en de introductie van BIM al lang in een razendsnel tempo. En werpen we een blik in de toekomst dan is het vrijwel onmogelijk deze in te schatten. Hoe kunnen medewerkers én bouworganisaties zich dan klaarstomen voor een toekomst die niet valt te voorspellen? Als we daarop geen goed antwoord kunnen geven dan is de toekomst van de bouwsector en de energietransitie in het geding.

Al jaren kibbelen de vakbonden en werkgevers met elkaar over de vraag wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor “een leven lang leren” en het aanleren van de benodigde vaardigheden. Wij zien meer in samenwerking op de werkvloer. Organisaties hebben hun mensen hard nodig om zich voor te bereiden op de toekomst. Medewerkers zijn immers in staat te leren, zich aan te passen en te anticiperen op onvoorspelbare situaties. Ook medewerkers hebben belang. Hun perspectief is onzeker nu ook voor de bouw geldt dat een groot deel van de beroepen over pakweg 10 jaar niet meer bestaat. Terwijl zij ook nog eens later met pensioen gaan. Gelukkig hebben mensen van nature de behoefte succesvol te zijn, ergens beter in te worden en een zinvolle bijdrage te leveren. En daarvoor hebben zij juist organisaties nodig.

Snel “leren leren”

Maar bij een onzekere toekomst is het onmogelijk om de vaardigheden die straks noodzakelijk zijn, nu al vast te stellen. Daarom is het vaak gesuggereerde bijscholen of opleiden wellicht nodig voor morgen en overmorgen, maar voor daarna is het onvoldoende. Organisaties moeten borgen dat voor de realisatie van de energietransitie voldoende en juist gekwalificeerde mensen beschikbaar zijn. Daarvoor kunnen organisaties en medewerkers beter gaan werken aan hun vermogen om – nu nog onbekende, maar straks noodzakelijke – vaardigheden sneller en eenvoudiger eigen te maken. Uit onderzoek blijkt dat mensen dit vermogen – ook wel Learning Agility genoemd – kunnen ontwikkelen. Dit gebeurt het beste door in de praktijk te werken aan uitdagende, complexe en unieke problemen of opdrachten. Juist dan word je geprikkeld om jezelf te stretchen, aan te passen en leer je ‘snel te leren’.

Samenwerken

Organisaties en medewerkers hebben dus samen een belang om hun Learning Agility te vergroten, en dienen daarvoor samen verantwoordelijkheid te dragen. Maar bij een gezamenlijke verantwoordelijkheid gebeurt er vaak niets. Naar onze mening ligt hier een belangrijke taak voor organisaties en hun leidinggevenden. Zij moeten starten om zichzelf te stretchen en moeten aan hun mensen laten zien dat juist complexe en onzekere werkzaamheden de kans bieden om te leren en verder te komen.

Vervolgens moeten zij iedere medewerker de gelegenheid bieden om on-the-job te leren en zelf richting en sturing te geven. Ondanks de volle orderboeken moeten bouwers niet alleen eenzijdig op korte termijn sturen op het zo snel mogelijk uitvoeren van het werk. Zij moeten medewerkers uitdagen nieuwe dingen op te pakken en met creatieve ideeën te komen. En voor medewerkers geldt dat zij on-the-job actief op zoek gaan naar nieuwe leer- en ervaringsmogelijkheden en die verzilveren. Als organisaties en medewerkers hierin samen verantwoordelijkheid nemen en elkaar op de werkvloer hierop scherp houden, ontstaan de juiste omstandigheden om toekomstbestendig te worden. Voor medewerkers én organisaties.


Marijn Tielemans, consultant Talent Management bij Hudson Netherlands, onderdeel van Balance – Advies, Projecten, Interim

Reageer op dit artikel