blog

Ruilen zonder huilen

bouwbreed 756

Ruilen zonder huilen

Las ik dat nu goed onlangs in de Volkskrant en Cobouw? Kamerleden Jessica van Eijs en Carla Dik-Faber nemen het initiatief om een wetsvoorstel uit te werken met alternatieven op de gebouw gebonden financiering.

Waar Van Eijs en Dik-Faber aan denken is dat huiseigenaren de grond onder de woning aan de gemeente verkopen. Het geld wat dan beschikbaar komt wordt voor de verduurzaming van de woning ingezet. De bewoner betaalt deze lening weer terug aan de gemeente, waardoor de grond aan het einde van die periode weer in zijn eigendom komt. De regeling kan zelfs woonlastenneutraal zijn. Subliem zou je denken, wát een idee?  Nou verheug je maar niet te veel, want de banken, met de AFM voorop, zijn nog niet enthousiast en beschouwen de erfpachtvariant als uiterst complex.

Als ik eens speur in de geschiedenis van de erfpacht lees ik dat de oorsprong teruggaat naar de Romeinse tijd. En circa 120 jaar geleden namen de gemeenten Vlaardingen en Amsterdam als eerste in Nederland het initiatief met erfpachtregelingen. Voornamelijk bedacht vanuit stedenbouwkundig perspectief bijvoorbeeld bij de ontginning van agrarische gronden en de drooglegging van de IJsselmeerpolders.

Het is dan ook niet toevallig dat een Amsterdammer als eerste hierop een variant bedacht voor de financiering van duurzame verbouwingen. Rob van der Leij jr. noemde de financieringsconstructie ‘ruilen zonder huilen’. Geïnspireerd door erfpachtconstructies is het principe van deze financiering gebaseerd op de vaste kasstroom van woningeigenaren die er is om de woningen te verwarmen, te voorzien van warm tapwater en elektra.

Deze kasstroom wordt door een gemeentelijk fonds overgenomen en daarmee wordt de verbouwing betaald. Architect en nr 6 van de Trouw Duurzame 100 Thomas Rau introduceerde de ‘bodemwende’ en pleit voor een collectieve  krachtbundeling door de waarde van de grond onder woningen te matchen met het grote geld van pensioenfondsen. Net zoals Jessica, Carla, Rob jr. en Thomas ben ik vol ongeduld en ik ga hier nog liever vandaag dan morgen mee aan de slag: ruilen zonder later te huilen!


Peter Linders, programma-regisseur van het Europese innovatieprogramma SBNoM en partner van Kwartiermakers in de Bouw

Reageer op dit artikel