blog

Pennestreken

bouwbreed Premium 510

Pennestreken

Een jaar geleden overleed mijn lieve en betrokken vader. Hij vond het geweldig dat ik met ‘stukjes schrijven’ in de voetsporen trad van mijn opa, die journalist was bij de Leeuwarden Courant.

Mijn vader liet meteen zijn bezigheden vallen als ik een tekst had waar met een frisse nuchtere blik naar gekeken moest worden. Zelf schreef hij in zijn tijd als rector van CSG Dingstede te Meppel in elke schoolkrant zijn bespiegelingen over de afgelopen schoolmaanden onder de titel ‘pennestreken’. Ik doe dit nu over de vastgoedmarkt.

Ik kan niet om de woningnood heen. Ondanks kritiek vanuit de Tweede Kamer en ook de bouw- en ontwikkelsector op wat zij noemen remmende provincies, zie ik vooral de provincies waar veel moet worden gebouwd, het gewoon goed doen. Zuid- en Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant nemen duurzame verstedelijking zeer serieus. Zij durven hoogbouw, intensief bebouwen van knooppunten en de aanpak van meer lastige leegstand te agenderen. In de bestaande gebouwde omgeving kan veel meer, intensiever en toch hoogwaardig worden gebouwd. Groen wordt niet gezien als potentiële bouwplaats, maar als cruciale levensader voor stedelijke regio’s. En ja, dit hoort ook bij inspelen op klimaatverandering. Is niets links of rechts aan.

Positieve bijvangst van de woningnood is dat de problematiek van 2e, 3e of nog verder afgezakte zoveelste rangsvakantieparken op de agenda staat. Afgelopen jaren werd alleen maar over de bouw van nog meer vakantieparken gesproken. Het was immers in verband met de lage rentestand zo’n lekkere belegging. Dankzij de woningnood en natuurlijk ook het vraagstuk van arbeidsmigranten is er nu meer balans in het debat.

Negatieve bijvangst van de dominantie van woningnood in het ruimtelijke debat is dat lokaal veel te makkelijk voorbij wordt gegaan aan het grote sociaal economische belang van werkgebieden waar gewoond zou kunnen worden. Op menig bedrijventerrein kun je helemaal niet wonen als je rekening houdt met bedrijven waar gewoon moet worden gewerkt en geproduceerd. Zeker nu onze economie steeds circulairder moet worden, zal er meer plek nodig zijn voor gebieden waar grondstoffen en producten uit elkaar worden gehaald, verwerkt, opgeslagen etc. Buiten deze bedrijventerreinen zijn er nog steeds veel gebieden in steden en dorpen waar een groot deel van de woningnood kan worden gehuisvest. Provincies waken met regio’s gelukkig wel voor die evenwichtige woonwerk-balans.

Ik word wel blij van dit beeld van remmende provincies.


Cees-Jan Pen, Lector de Ondernemende Regio FHMER, Fontys Hogescholen

 

Reageer op dit artikel