blog

Verzekeren is van levensbelang

bouwbreed Premium 764

In Cobouw van 21 november staat het trieste verhaal van zzp’ er Cor die niet alleen verlamd raakte door een val van het dak, maar ook niet verzekerd bleek te zijn door een eindleeftijd van zijn dure arbeidsongeschiktheidsverzekering ver voor zijn pensioendatum.

Verzekeren is van levensbelang

Uit het verhaal blijkt hoe belangrijk het is dat alle zelfstandigen gedurende hun werkzame leven verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid. Je kunt namelijk niet inschatten of je iets dergelijke overkomt, maar de gevolgen zijn meestal heel ingrijpend.

Om je te kunnen verzekeren is het nodig dat iedere zelfstandige mee doet. En dat de verzekeraars een plicht krijgen, als iedere zelfstandige meedoet, om zich tot de pensioenleeftijd te verzekeren. Maar als niet iedere zelfstandige meedoet of hoeft mee te doen, wordt de verzekering voor degene die wel meedoen vaak onbetaalbaar of is een eindleeftijd voor de pensioendatum van toepassing. Dat komt omdat de verzekeraar uit de premies het risico moet kunnen betalen van uitkeringen. Als er minder zelfstandigen participeren, wordt het risico vaak groter voor de verzekeraar en dan gaat de premie omhoog of wordt een eindleeftijd ingesteld.

De enige oplossing hiervoor is dat alle zelfstandigen mee gaan doen en daarbij een verplichting voor de verzekeraars om te verzekeren tot de pensioenleeftijd. Als er alleen een verplichting komt voor de verzekeraars om tot de eindleeftijd te verzekeren, zal de premie helemaal onbetaalbaar worden omdat de verzekeraar het uitkeringsrisico in de premie moet doorberekenen. In die zin begrijp ik het standpunt van ZBO en ZZP Nederland in Cobouw dan ook niet.

FNV Bouwen & Wonen heeft altijd gepleit voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedere zelfstandige in de bouw met een verplichting voor de verzekeraars om dan ook iedereen te verzekeren tot de pensioenleeftijd. Op die manier wordt de groep verzekerden veel groter en kunnen de premies wellicht omlaag en kan ook de eindleeftijd op de pensioendatum worden gezet. Uiteraard helpt het ook als het kabinet niet iedere keer de pensioenleeftijd opschuift voor de mensen die in de bouw werken.


Henk van der Schaft, Bestuurder zelfstandigen FNV Bouwen & Wonen

Reageer op dit artikel