blog

Wie wacht, verliest kracht

bouwbreed 1155

Wie wacht, verliest kracht
Suzanne van de Kerk

Moet er eerst nóg een crisis komen om het vizier van onze branche blijvend ook op de langere termijn gericht te krijgen en echt te innoveren? 

Nederland behoort niet langer tot de vijf best presterende economieën van de wereld. In de ranglijst van het World Economic Forum is Nederland dit jaar twee plaatsen gezakt. Ondanks, of misschien wel dankzij, onze florerende economie laat ons land steken vallen, met name op het gebied van innovatie. We dreigen de boot te missen als het gaat om nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie, robotisering, big data en blockchain.

Dat geldt zeker voor onze branche. Collega Ernst Peeman interviewde bestuurders in onze branche voor zijn Master of Real Estate scriptie over succesfactoren voor nieuwe businessmodellen. Zijn conclusie is dat de vastgoedcrisis de businessmodellen in het algemeen niet heeft verbeterd. In de sector vinden wel incrementele verbeteringen plaats, maar het merendeel van de geïnterviewden ziet geen noodzaak voor ‘disruptieve interventie’.

Ik vind dit al bijna ongelooflijk. Maar de antwoorden zouden wel eens nóg schokkender kunnen zijn. De interviews zijn begin dit jaar gehouden. Nu bouwers en ontwikkelaars volledige aandacht nodig hebben voor de battlefield op de acquisitiemarkt, kostenverhogingen en vertragende procedures, heeft het proactief anticiperen op technologische ontwikkelingen waarschijnlijk nog minder prioriteit.

Een nieuwe crisis komt er zeker. Dat is inherent aan de marktcyclus. Daarnaast zetten nieuwe toetreders als Amazon en Google met behulp van data en algoritmen en de toenemende transparantie de toegevoegde waarde van bouwers en ontwikkelaars (op termijn) onder druk. En dus ook de rendementen…. Je kunt erop wachten.

Maar laten we dat nou juist niet doen! Wie wacht, verliest kracht. Laten we technologische ontwikkelingen juist als kans zien en niet als gevaar. En tijd en aandacht creëren voor de middellange termijn, zodat we ons ook richten op het nieuwe en ontwrichtende en niet alleen op het bestaande.

De bedrijven in onze branche die het wel voor elkaar krijgen om hun innovatiekracht te vergroten en nieuwe technologieën, producten en processen daadwerkelijk toepassen, maken straks het verschil.  Zij bieden consumenten ook in de toekomst meerwaarde en vergroten hun maatschappelijke impact.

Staat jouw vizier genoeg op de toekomst om écht te innoveren?


Yvonne van Mierlo, directeur Blauwhoed Studio bij Blauwhoed

 

Reageer op dit artikel