blog

Vooruitgang

bouwbreed 595

Vooruitgang

Bouwers in mijn buurt houden steeds meer rekening met buurtbewoners bij wie er niet wordt verbouwd of gebouwd. Ze komen zich voorstellen, vragen van te voren hoe ze het beste overlast kunnen beperken, geven 06 nummers die gebeld kunnen worden als werknemers of leveranciers zich niet aan afspraken houden en garanderen dat ze zich als gasten in de buurt zullen gedragen.

Dus geen onaangekondigde of nodeloos geblokkeerde straten. Just in time leverantie van bouwmaterialen in plaats van wekenlange opslag op straat en in plantsoenen. Geen cementresten en andere vloeibare troep in het plantsoen. Gescheiden verzamelen van bouwafval en het tijdig vervangen van volle bakken. Herplanten elders van goede bomen. En natuurlijk:  geen radio aan tijdens het werk. Geen geschreeuw naar elkaar. Machines uit als er niet aan gewerkt wordt. En tot slot: eigen toiletvoorzieningen in plaats van plassen achter de bus. En geen zwerfafval door dagelijks eventjes op te ruimen.

Dat dit een succes is geworden danken we eigenlijk aan een beer van een vent,  een grondwerker die er ooit een zooitje van maakte. Zijn verweer: “als niemand er iets van zegt, dan ga ik mijn gang. Dan is de openbare weg van mij”. Toen we er wel iets van gezegd hadden, draaide hij om als een blad aan een boom.

Dat goede voorbeeld doet volgen. Met de wijkvereniging hebben we een protocol opgesteld hoe we willen dat bouwers in onze buurt opereren. Zo dus.


Lenny Vulperhorst, Adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht
l.vulperhorst@aef.nl

Reageer op dit artikel