blog

Duurzame doorzetters zijn géén prosecco drinkende Tesla-rijders

bouwbreed Premium 651

Duurzame doorzetters zijn géén prosecco drinkende Tesla-rijders

Een jaar geleden sprak Sybrand Buma, één van de architecten van Rutte-III, over ‘het groenste kabinet ooit’. Inmiddels laat de CDA-leider ook andere geluiden horen. Onlangs zette hij de aanjagers van de energietransitie weg als prosecco drinkende Tesla-rijders.

Een volstrekt verkeerd signaal. Iedereen die bij het Klimaatakkoord betrokken is, zet zich in voor een betaalbare transitie. Politici zouden die inspanningen niet moeten frustreren, maar in plaats daarvan draagvlak moeten creëren voor de grootste naoorlogse verbouwing van Nederland.

Pas als het moeilijk wordt, zie je wie de échte doorzetters zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de voorstellen voor het Klimaatakkoord geanalyseerd en komt tot de conclusie dat het kán: 49% CO2-reductie in 2030 en een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Daar horen maatregelen bij en die zijn niet allemaal even makkelijk en populair. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er voor het eerst wat tegenwind opsteekt. Aan de duurzame drijfveren van de diverse klimaattafels hoeft niemand te twijfelen. Geldt dat óók voor de Tweede Kamer en het kabinet? Wie nu afhaakt, heeft straks veel uit te leggen.

De installatiebranche is al volop bezig met verduurzaming en maakt jaar in jaar uit grote, innovatieve stappen. Als ondernemersorganisatie heeft UNETO-VNI dan ook een voortrekkersrol gespeeld in de klimaatvoorstellen voor woningen en gebouwen. Wij weten wat er leeft, wat er nu al werkt én wat er nog moet gebeuren om de energietransitie werkelijk vaart te geven.

Afgelopen vrijdag reageerde minister Wiebes namens het kabinet op de voorstellen, in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin wijst hij een aantal voorgestelde maatregelen van de hand. Zo ziet hij geen mogelijkheid om de gebouwgebonden financiering fiscaal in te passen en vindt hij de voorgestelde aanpassingen in de energiebelasting (meer belasting op aardgas, minder op elektriciteit) te ver gaan. Dat is teleurstellend, maar we zullen samen met onze gesprekspartners aan de sectortafel Gebouwde omgeving de plannen opnieuw en constructief bekijken om tot alternatieve en aanvullende voorstellen te komen.

Het Klimaatakkoord is in Den Haag het gesprek van de dag. Dat is positief, maar het betekent óók dat het spannend wordt. Hebben onze politici écht het beste voor met de toekomst van ons land of deinzen ze terug en laten ze het bij groene woorden? Ik ga ervan uit dat we straks kunnen zeggen dat we in 2018 de energietransitie succesvol in gang hebben gezet. Dankzij een daadkrachtige regering en een parlement met oprecht duurzame ambities.

 

Doekle Terpstra
Voorzitter UNETO-VNI

Reageer op dit artikel