blog

Naam en toenaam

bouwbreed 761

Naam en toenaam

Wanneer er iets moois of lelijks is toegevoegd aan de gebouwde omgeving wil ik graag weten wie het ontworpen en/of gemaakt heeft.

Als je de Zeeburgertunnel uitkomt aan de oostkant van Amsterdam is het eerste wat je ziet de toren op het Science Park. En als je vanuit Almere naar Utrecht rijdt, kan je ter hoogte van Huizen alleen maar kijken naar die muur (geluidswal).

Een permanent bord, dat het project aftitelt (met naam en toenaam) kan enorm helpen om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van een bouwwerk voor de omgeving. Maar zult u tegenwerpen, daar hebben we toch procedures voor met zienswijzen enzo.

Ja, dat is allemaal mooi en aardig, maar dat gaat (als de functie en de maximale maten eenmaal vastliggen) vooral over rechtmatigheid. Gaat de waarde van mijn eigen gebouwtje erop achteruit?

Over schoonheid wordt het oordeel van de burger niet gevraagd. Dat is immers voorbehouden aan ‘deskundigen’ in allerhande commissies, die uit collega’s van de ontwerpers bestaan. Maar zult u in de tweede ronde tegenwerpen wat moet de architect of bouwer met al dat commentaar? En gaan burgers niet schelden en misschien zelfs dreigen? Moet die burger zich niet melden bij de opdrachtgever?

Volgens mij is het heilzaam als ontwerpers, ontwikkelaars (ja, die ook) en bouwers juist de terugkoppeling van en dialoog met burgers opzoeken. Immers in het contact met opdrachtgevers (B2B) wordt er juist enorm gepronkt met eigen ontwerpen en bouwsels. Waarom dan niet in het contact met burgers?

Lenny Vulperhorst
Adviseur Andersson Elffers Felix Utrecht
l.vulperhorst@aef,nl    

Reageer op dit artikel