blog

Samsom, kom op!

bouwbreed 656

Samsom, kom op!

Alle ogen zijn gericht op Diederik Samsom. De voormalig PvdA-leider is de belichaming van de megaklus waar we voor staan. Als onderhandelaar van het klimaatakkoord bevindt hij zich in het epicentrum van de energietransitie.

Het is nu aan hem om duiding te geven over de klimaatafspraken richting de markt. Het maatschappelijk sentiment is er en zijn dossier is inmiddels politiek gezien door de aardbevingen en politieke besluiten omtrent het Groningse gasgebied extra op de voorgrond komen te staan.

Een megaklus, jazeker, maar ik acht onze sector inmiddels wel zover dat we die goed aan kunnen. We hebben immers al jaren geoefend én laten zien dat het lukt. De grondslagen voor onmisbare ketensamenwerkingen zijn gelegd en we hebben ervaring opgedaan met DuBo-contracten.

Toen wij daar in 2005 mee begonnen was het meer een wake-upcall, een bewustwordingsproces. Dat is vervolgens vertaald in succesvolle initiatieven. We hebben laten zien dat het lukt. Logischerwijs volgt nu de volgende stap. We zijn er klaar voor.

Regie broodnodig

Regie vanuit het kabinet is wel broodnodig. Klimaatexpert Samsom moet nu de lijnen gaan uitzetten waarlangs wij ons werk kunnen doen. En marktpartijen moeten een professionele bijdrage leveren aan het oplossen van bezwaren en oplossingen ontwikkelen zodat er ook wat te kiezen valt voor de eindgebruiker.

Bij deze groep ligt overigens een communicatieve verantwoordelijkheid voor bedrijven. Simpelweg een gasloze woning opleveren is niet voldoende. ‘Succes ermee’ moet veranderen in uitleg over het product en bewustwording creëren over de maatschappelijke opgave. Om het sentiment bij de consument langzaam maar zeker verder te doen kantelen. Pittig inderdaad, maar niet minder noodzakelijk.

Critici moeten niet afremmen

Critici zijn er genoeg. Kritisch zijn is niet erg en vind ik ook nodig. Maar het mag wat mij betreft geen remming vormen om te ontwikkelen richting de toekomst. Schouders eronder en gaan. Het adagium luidt ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Nu moet het tegelijk. Met de opgedane kennis en ervaring en het robuuste vakmanschap in onze sector moet dat ook kunnen. De sector staat in de startblokken, wat rest is een richting. Dus: Samsom, kom op!

Bart Hendriks
Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel