blog

Vakantieman, gezellig hè!

bouwbreed 1799

Vakantieman, gezellig hè!

Wie kent deze kreet uit het tv-programma de Vakantieman uit de jaren negentig van de vorige eeuw niet? De in 2017 te vroeg overleden presentator Frits Bom gaf in zijn consumentenprogramma onder meer ontevreden vakantiegangers een onvergetelijk podium. Vakantieparken die onder de maat waren, kregen er flink van langs. Anno 2018 vindt de meeste kritiek vooral plaats via sociale mediapodia. Op honderden parken in Nederland blijkt het namelijk helemaal niet zo gezellig.

We hoorden, met uitzondering van de vitale vakantieparken aanpak op de Veluwe, relatief weinig over de staat van bestaande, laat staan verloederende parken. Vakantie is ‘booming business’ en menig regio wil hierop inspelen. Investeren en beleggen in nieuwe vakantiehuisjes en –parken voert mede door de lage rentestand de boventoon. Als je last hebt van spaargeld word je via ronkende brochures en advertenties opgeroepen dit geld te investeren in vakantiehuisjes. En investeringen blijken ook nog eens buiten toezicht van de AFM te vallen.

De NVM spreekt in 2018 van een ongekende groei op de markt van recreatiewoningen. In 2016 werd met de productie van 1.200 recreatiewoningen een record gevestigd (https://www.nvm.nl/marktinformatie/recreatiewoningen).

De discussie over de vele bouwplannen langs de kust en het eind 2017 afgesloten Kustpact heeft naast alle aandacht rond Fort Oranje en veiligheidsincidenten rond ‘gedoogde’ bewoning van vakantieparken, geleid tot een stevige ommekeer. Verpauperde vakantieparken zijn volgens de Taskforce Brabant-Zeeland onder leiding van Noordanus kwetsbaar door de komst van steeds meer luxere recreatieparken.

In gebieden buiten de bebouwde kom waar nu geen recreatieve bebouwing is mag volgens het Kustpact niet gebouwd worden. Naast de terechte economische en ecologische waarde van open en onbebouwd landschap is er door het Kustpact meer aandacht voor de staat en kwaliteit van bestaande parken. Het werd ook hoog tijd dat duurzame verstedelijking de leisuresector bereikte.

Gelderland en recent ook Brabant erkennen de problematiek op bestaande parken en schuwen ingrijpende maatregelen als sanering, sloop en bedrijfsbeëindiging niet.

Wordt het niet eens tijd het Kustpact landelijk uit te rollen?

Reageer op dit artikel