blog

Repareer BENG nu al

bouwbreed 623

Repareer BENG nu al

We zien als onderneming het nut van duurzame acties in de bebouwde omgeving. Op deze plek heb ik eerder al een lans gebroken voor het bouwen van gasloze woningen.

Wat dat betreft past het pleidooi van de brancheorganisatie NVB om al in 2019 het bouwen van aardgasloze woningen verplicht te stellen helemaal in ons straatje. Ik vind het ook goed omdat er dan vooral een level playing field ontstaat. Nu zie je toch nog wel wat collega’s die zich proberen te drukken en dat kan dan niet meer.

Aantoonbaar onhaalbaar

Tegelijkertijd zitten we met een BENG die vanaf 1 januari 2020 wordt ingevoerd en die naar ons idee aantoonbare weeffouten vertoond. BENG is als een luchtballon opgelaten met drie BENG-indicatoren die lastig zijn toe te passen of zelfs aantoonbaar onhaalbaar zijn. Het is ook een dure oplossing. Zo zit er geen verdienmodel achter in de vorm van de EPV voor de afnemers. Technisch gezien is BENG nog niet klaar.

Zo is het bijvoorbeeld voor woningen met veel gevel- en vloeroppervlakte nauwelijks mogelijk om de gestelde normen redelijk en billijk te kunnen halen. En bij gestapelde bouw van boven de vijf lagen kom je er met de huidige normen helemaal niet meer uit.

Het vervelende is dat BENG door bestuurders en opdrachtgevers nu wel al als werkelijkheid wordt gezien. In contracten en tenders wordt BENG inmiddels al voorgeschreven. Vooropgesteld, BENG is een goede kapstok, alleen is daarvoor nu nog  onvoldoende uitgekristalliseerd.

Bestuurlijke ruis

De BENG-1 eis moet meer naar woningtypologie worden gedifferentieerd. En er zou een mogelijkheid moeten komen om binnen complexen te compenseren.  Dit omvat echter meer dan alleen het aanpassen van punten en komma’s en dat is natuurlijk niet wat opdrachtgevers verwachten.

Dit jaar stelt het ministerie de BENG-eisen vast en op 1 juli komt Diederik Samsom met de sectortafel Gebouwde Omgeving al met CO2-reductie afspraken.  Alleen daarom al is snelheid geboden om BENG aan te passen. Dan komt er duidelijkheid. Wat er nu op tafel ligt geeft namelijk alleen maar bestuurlijke ruis en daar houden we anders nog jaren last van

Bart Hendriks
Algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel