blog

Geen inzicht in hoe onderaannemers presteren: dat kan toch niet?

bouwbreed Premium 434

Geen inzicht in hoe onderaannemers presteren: dat kan toch niet?

Ik werk nu een jaar in de bouw en nog altijd verbaas ik me over de fragmentatie. En het gebrek aan inzicht in wat er gebeurt op de bouwplaats. Onderaannemers bouwen, en vaak ook weer andere partijen die deelactiviteiten voor hun rekening nemen. Het totale toezicht ontbreekt vaak en nog belangrijker: inzicht in wat er nu precies wordt gebouwd.

We schrijven veel over veiligheid en reductie van faalkosten. Ben ik te optimistisch als ik denk dat met meer inzicht er ook beter gebouwd wordt? Nee, dat denk ik niet. Het is een eerste – noodzakelijke – stap.

Tot voor kort had Heijmans geen inzicht in hoe partijen in de praktijk presteren.

Deze week hebben we een interview met mevrouw Donders van Heijmans. De bouwer is net als veel andere bouwbedrijven voor ruim driekwart van de omzet afhankelijk van andere partijen. Tot voor kort had Heijmans geen inzicht in hoe die partijen in de praktijk presteren. Ik vind dat schokkend, want die partijen bepalen wel de kwaliteit die Heijmans levert.

Het is ook mogelijk om de bokken van de schapen te scheiden.

Het lijkt me heel verstandig dat het werk van toeleveranciers en onderaannemers transparant wordt gemaakt. Wellicht is dat pijnlijk voor sommigen, maar het maakt het ook mogelijk om de bokken van de schapen te scheiden.

Onafhankelijk en deskundig toezicht en de mogelijkheid om effectief in te kunnen grijpen, is echt nodig

Aan de andere kant mag het toezicht ook wel wat scherper. Vreemde ogen dwingen. Hugo Strang promoveerde vorige week aan de TU Delft op het toezicht en coördinatie van het bouwproces. Onafhankelijk en deskundig toezicht en de mogelijkheid om effectief in te kunnen grijpen, is echt nodig. “Je toetst om te zien of een opdrachtnemer goed werk aflevert, zich aan het contract of aan publiekrechtelijke regelgeving houdt.”

Dat lijkt me een schaar met twee bladen: in beeld krijgen hoe iemand het doet én scherp toezicht. De bouw schreeuwt er om.

Reageer op dit artikel