blog

Following customer

bouwbreed 705

Following customer

Gisteren hoorde ik het weer. In een zaaltje met aannemers. De vraag was: ‘Wie werkt er graag voor gemeentes?’. Het bleef stil. Een infrabedrijf werd eruit gepikt. ‘Ik werk liever voor mezelf…’, zo luidde de verzuchting. De rest van de aannemers – veel B&U – keek meewarig toe. In hun sector blijf je weg bij de overheid als je de kans hebt.

De reden? Ach, die is wel bekend. Krampachtige verhoudingen. Lage prijzen. Veel gedoe. En ook nog aanbesteden. De overheid als ‘launching customer’? We hebben er weinig van gezien. Meer een ‘demanding principal’ – om bij goed Nederlands te blijven.

En dat blijft verbazen. Overheden lopen meestal over van goede bedoelingen. En dat bedoel ik niet cynisch. Ze willen graag duurzaam, sociaal en maatschappelijk verantwoord zijn. En als burger verwacht ik dat ook. Zoals ik ook verwacht, dat verantwoordelijke marktpartijen juist bij de overheid een streepje voor hebben. Of zich tenminste positief kunnen onderscheiden. Nieuwigheden uitproberen en stimuleren. ‘Launching customer’ dus. Maar veel overheden duwen innovatieve partijen juist van zich af. Te strak inkoopbeleid. Teveel risico’s. Geen zin. Stuitend was het voorbeeld dat ik vorige week hoorde. Waarin een infrabedrijf ten einde raad maar zijn eigen ‘launching customer’ werd. Op eigen terrein realiseerde hij een werk van 100 procent gerecycled materiaal. Om te laten zien dat het werkt. Met succes! Niet veel later moet de gemeente een vergelijkbaar werk aanbesteden. U raadt het al. Traditioneel bestek. Traditionele oplossing. Alles voorgeschreven. Behalve de prijs.

En dus is het inderdaad niet leuk om voor een dergelijke ‘demanding principal’ te werken. Ik wens hem dan ook veel gedoe toe op het werk. En net genoeg inzicht. Om bij de volgende aanbesteding op zijn minst de slag te maken naar ‘following customer’. Dat zou al zoveel helpen…

Joost Fijneman, plaatsvervangend directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening Bouwend Nederland

Reageer op dit artikel