blog

Conformiteit of in compliance

bouwbreed Premium 395

Conformiteit of in compliance

Niet alleen juristen maar ook regelgevers spelen graag met taal. Neem het onderwerp waar de Sociale Commissie van het Europarlement zich volgende week over buigt. Dat is de manier waarop aan de recent gewijzigde Europese Carcinogenenrichtlijn (CMD 2004/37/EC) kan worden voldaan. Dat is door naleving van de in de Richtlijn gestelde grenswaarden, maar ook een veiligheidsovereenkomst van sociale partners wordt genoemd. Vraag is of dit laatste vermoeden geeft dat wordt gehandeld in overeenstemming met de Richtlijn (compliance) of een vermoeden dat het handelen aan de Richtlijn beantwoord (conformiteit)?

Doel van de nieuwe Richtlijn is het beter beschermen van werknemers tegen de beroepsmatige blootstelling aan allerlei gevaarlijke stoffen. Regelgevers, ook die van de Europese Commissie, vallen dan snel terug op een grenswaarde. Dat lijkt lekker duidelijk, maar grenswaarden zijn in de praktijk niet altijd praktisch. Zo zijn ze soms lastig meetbaar, kunnen grenswaarden sociaal economische onevenredig zware gevolgen hebben of kan een inflexibele getalswaarde een effectieve bescherming in de weg staan.

Niet zonder reden bepleit de beroepspraktijk daarom het naleven van veiligheidsovereenkomsten van sociale partners als manier waarop aan het politiek vastgestelde beschermingsniveau kan worden voldaan. Dat past ook naadloos bij het EU-Unieverdrag (art. 152- 55 EG-verdrag) waarin regulering via een sociale dialoog gelijkwaardig is aan EU-regelgeving. Formeel moet het dan wel gaan om een paritair gedragen alternatief voor een concreet voornemen van de Europese Commissie. Ontbreekt dat dan mag zo’n sociale dialoog wel een Social Dialogue Agreement worden genoemd, maar is het dat formeel niet.Daarom wordt bijvoorbeeld de Social Dialogue Agreement Silica tegenwoordig NEPSI Agreement genoemd.

Het is een vrijwillig maar niet vrijblijvend geheel van technische, organisatorische en communicatieve maatregelen, good practices en een rapportageplicht. Sociale partners in mineralogische sectoren besloten er proactief toe, deden er de afgelopen jaren ruime ervaring mee op en realiseren aantoonbaar een goed beschermingsniveau.

De politieke vraag van volgende week is dan ook of een dergelijke sociale dialoog op arbogebied een vermoeden van compliance of van conformiteit geeft. Niet het (woorden-)spel maar de knikkers tellen dit keer!


Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Reageer op dit artikel