blog

Architect als beschermde diersoort?

bouwbreed 667

Architect als beschermde diersoort?

Vooralsnog worden we niet echt met uitsterven bedreigd. Sterker nog; er waren jarenlang misschien eerder te veel dan te weinig architecten. Zijn de werkzaamheden van de architect dan beschermd? Nee, dat ook niet. Iedereen mag een gebouw tekenen. En de omgevingsvergunning ervoor zal worden verleend zolang het gebouw voldoet aan alle wettelijke bepalingen van bouwbesluit, bestemmingsplan en welstand. Wél is de titel ‘architect’ beschermd. Volgt u het nog? Rutte snapt het ook niet helemaal.

Op een toespraak in Berlijn zei hij onlangs: “Schaf die beschermde beroepen af.” Zo denkt Rutte de Europese dienstenmarkt open te breken. Hij vervolgde: “Alleen waar veiligheid, gezondheid en consumentenbescherming aan de orde zijn zouden we nog specifieke en bindende eisen moeten stellen … architecten … hebben geen nationale bescherming nodig.”

Los van het feit dat het in Nederland al sinds jaar en dag wemelt van de buitenlandse architecten – die markt is al lang open; we concurreren elkaar rücksichtslos de tent uit – maakt Rutte hier ook de denkfout dat architecten en stedenbouwkundigen niets van doen zouden hebben met veiligheid en gezondheid. Een tweede misvatting.

Het is veel duidelijker om te spreken over het architectenvak als ‘gereguleerd beroep’. Een gereguleerd beroep mag alleen worden uitgeoefend door een persoon die aan bepaalde beroepskwalificaties voldoet: vastgelegde minimale eisen aan kennis, vaardigheden, ervaring en integriteit binnen dat beroep. Dat wordt gecontroleerd door bijvoorbeeld een opleidingstitel, een bekwaamheidstest of minimale beroepservaring.

Het zit hem dus niet in het type werkzaamheden waardoor een titel beschermd is, maar in het niveau en de wijze waarop het vak wordt uitgeoefend. Niet de architect als persoon wordt daarmee beschermd, maar de bovengemiddelde kwaliteit van de Nederlandse ruimtelijke ordening wordt daarmee gewaarborgd.

Zeker nu diezelfde overheid ook de kwaliteitsborging van de omgevingsvergunningstoets uit handen wil geven, is het voor de consument bijzonder prettig om de keuzevrijheid te hebben om met iemand te werken die zich architect mag noemen. Dan weet je in ieder geval dat je een kundig en integer persoon in huis haalt.

En dat is nou consumentenbescherming, meneer Rutte.


Huib van Zeijl, architect partner bij Équipe

Reageer op dit artikel