blog

Versnellen met zorg

bouwbreed Premium 1040

Versnellen met zorg

“Transformeren moet normaal worden.” las ik deze week in Cobouw. Ik moest onwillekeurig terugdenken aan maart 2015. Bij ons aantreden als H-team sprak ik de hoop uit dat herbestemmen de gewoonste zaak van Nederland zou worden. Herbestemmen wordt vaak gelijk gesteld aan transformeren dus: missie geslaagd en klaar met het H-team?

Deze vraag kwam ook op tafel in een gesprek van het H-team en het College van Rijksadviseurs over verstedelijking en herbestemming. Al snel ging het over welke betekenis begrippen hier en in het buitenland hebben. Zo schijnt in Scandinavië transformatie synoniem te zijn voor sloop/nieuwbouw. Hier hebben we toch een wat andere beleving bij dat woord. Bij transformeren gaat het vaak om ombouwen van de ene naar de andere functie. Of om een bestaand gebouw een nieuw gezicht en indeling te geven.

Bewegelijke traagheid

Het programma Stedelijke Transformatie hanteert overigens wel een ruimere opvatting van het begrip transformatie. Dat kan ook niet anders gezien de druk om komende jaren honderduizenden extra huishoudens te huisvesten. De focus bij Stedelijke Transformatie ligt op versnellen. Terwijl herbestemmen vaak juist gebaat is bij bewegelijke traagheid, zonder direct vast te pinnen op programma of functie. Verkennen wat het beste is voor gebouw en gebied en aansluit bij levende en toekomstige vragen. Of beter nog: experimenteren met alternatieve functies en zo ontdekken welke kant het op gaat. Zoals bij deze Brabantse kerk. Een klankbordgroep had nagedacht over een nieuwe bestemming, zonder duidelijk resultaat. Wat wel duidelijk was: de kerk wordt voorlopig niet gesloopt. Zo wordt tijd gewonnen om tot een passende herbestemming te komen.

Mooie verbouwing

Voor dit langzame model lijken we geen tijd te hebben. De urgentie is groot, de schaarste neemt toe en de prijzen rijzen de pan uit. En ja, critici hebben gelijk: met bewegelijke traagheid komen we niet snel aan die honderduizenden extra woningen. Dat zie ik ook wel. En toch … een mooie verbouwing aan je huis en een ongeplande gezinsuitbreiding opvangen zijn echt twee verschillende dingen. Het laatste los je praktisch en snel op. Het bedje moet gewoon klaar staan als de baby komt. Voor een nieuwe keuken of een aanbouw neem je echt meer tijd.

Van normaal naar mooier

Kunnen we werken aan een mooier Nederland en tegelijk praktische oplossingen bieden voor een groeiend aantal huishoudens? En dan ook nog de benodigde energietransitie vormgeven? Als bewegelijke traagheid en de versnelling elkaar scherp houden is dat een belangrijke eerste stap. Daarnaast denken we wat mij betreft meer in tijdelijke en flexibele oplossingen. Waarom zou je urgentie oplossen in nieuwe beton en baksteen?Gerben van Dijk, voorzitter Herbestemmingsteam en ambassadeur Bouwstenen voor Sociaal

Reageer op dit artikel