blog

Groei bouw = groei geschillen?

bouwbreed 1091

Groei bouw = groei geschillen?
Monica Chao-Duivis

De bouwopdrachten in b&u en infrastructuur groeien. Gaat het aantal geschillen voor te leggen aan arbiters of rechters ook groeien? Of hebben de ontwikkelingen op het gebied van hoe om te gaan met elkaar laten zien dat daar geen noodzakelijk causaal verband zit?

De crisis heeft naast ellende ook bezinning gebracht. Ketensamenwerking is onderzocht en beproefd. Er is zelfs een set van algemene voorwaarden verschenen, zie o.a. http://bouwrechtbedrijf.nl/publicaties/. De Marktvisie is er gekomen, door 1542 mensen ondertekend. In de zomer van 2017 verscheen het boek van Arent van Wassenaer: A practical guide to successful construction projects. Allemaal initiatieven waarbij de nadruk ligt op het inzetten op goede verhoudingen ter voorkoming van geschillen.

Hulp van buiten kan daarbij helpen: vreemde ogen dwingen. Hulp, die flexibel in te zetten is en dus niet alleen voor hele grote projecten is in te zetten, wordt geboden door bijvoorbeeld de Stichting Bouwreflectiehet expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen en de Raad van Arbitrage.

De RvA biedt de mogelijkheid van het instellen van een Raad van Deskundigen bij een project (wel bedoeld voor grote projecten). Gaat het toch mis, dan is er naast de gebruikelijke procedures (kort geding en spoedbodemprocedure) de nieuwe procedure Fast Track Bindend Advies. Die procedure heeft korte doorlooptijden. In het Verenigd Koninkrijk kent men iets dat hier op lijkt, de ‘adjudication procedure’, die is zo succesvol dat het merendeel van de uitspraken van de ‘adjudicators’ niet wordt opgevolgd door een gang naar de rechter of de arbiter.

Dus gaat de groei van de omvang van de opdrachten gepaard met een groei van geschillen? Bouwcontractanten hebben het zelf in de hand, zou ik zeggen.

Wilt u meer weten over deze ontwikkelingen: de onderwerpen komen aan de orde op de studiemiddagen op 15 november  en op 14 december.Monika Chao-Duivis, directeur Instituut voor Bouwrecht/Hoogleraar TU Delft

Reageer op dit artikel