blog

Noord-Brabant, Europese top

bouwbreed 588

Noord-Brabant, Europese top

Met de Agenda Wonen die onlangs is gepresenteerd, heeft het provinciebestuur een stip op de horizon van Noord-Brabant gezet. Uit onderzoek dat als basis voor deze agenda dient, blijkt dat de Brabantse bevolking nog flink groeit en dat we daardoor tot 2050 nog zo’n slordige 160.000 woningen aan de woningvoorraad moeten toevoegen. Daarvan moeten we er overigens al 120.000 in 2030 hebben neergezet. En we hebben natuurlijk te maken met de opgaven op het gebied van transformatie van leegstaande kantoren en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.

Kortom, er is werk aan de winkel. Zeker in het licht van de Brabantse ambitie om tot de top van de Europese kennis- en innovatieregio’s te blijven horen. Daarvoor is nu eenmaal een aantrekkelijk woon- en leefklimaat essentieel. Wat ik echter het belangrijkste van de nota vind is dat de bestuurders erin uitspreken dat het betrekken van de markt belangrijk is om de klus te klaren. Er wordt heel duidelijk gepleit voor een integrale samenwerking tussen lokale (regio)gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Wij met elkaar staan aan de lat om van Noord-Brabant die Europese top te maken.

Maatwerk en betrokkenheid

Dat realistische besef klinkt naar mijn gevoel heel duidelijk uit de woonagenda. Het is feitelijk ook logisch want de opgave is op alle terreinen dusdanig groot, dat geen één partij het in zijn eentje kan. Natuurlijk is de bouwopgave in Den Bosch groter dan die in Gemert. Maar beiden vragen om maatwerk en betrokkenheid van alle partijen.

Jammer

Ik verwacht dat gemeenten de provinciale zienswijze gaan oppakken. Een valkuil is er echter ook. Namelijk dat iedere gemeente z’n eigen ding gaat doen en op actuele thema’s de eigen regels of voorwaarden gaat opstellen. Een goed voorbeeld op het thema duurzaamheid is dat de gemeente Eindhoven de The Natural Step hanteert. De gemeente Tilburg zit op haar beurt weer heel sterk op de circulaire economie. Het zal duidelijk zijn dat eigen spelregels niet bevorderlijk zijn voor een soepele realisering van de bouwopgave. Dan raakt die Europese top echt uit het zicht. En dat zou toch heel jammer zijn.Bart Hendriks is algemeen directeur van de Hendriks Coppelmans Bouwgroep.

Reageer op dit artikel