blog

Kunnen we bouwen met een schoon geweten?

bouwbreed 598

Kunnen we bouwen met een schoon geweten?

De autoradio bericht over kinderarbeid en schuldslavernij in de natuursteenindustrie in India en Pakistan. Misstanden in de kledingindustrie heb ik zelf meermaals met eigen ogen gezien.

Zo ben ik in Marokko op bezoek geweest bij een leerlooierij waar giftige dampen je om de oren sloegen en je met een bosje munt voor de neus het terrein moest betreden. Niettemin is er in de kledingsector middels een textielconvenant een start gemaakt met het uitbannen van onder meer kinderarbeid. Uiteindelijk moet de kleding letterlijk en figuurlijk schoon zijn.

Maar hoe schoon is onze sector eigenlijk?

Ik heb het idee dat we in onze branche nog te weinig bewust zijn van de herkomst van de grondstoffen in producten. Daardoor stellen we volgens mij dan ook te weinig voorwaarden aan schone producten in bijvoorbeeld tenders en bestekken.

Hoe zit het bijvoorbeeld met verf? Kinderen zien groen en geel omdat wij een metallic-laklaag willen! Die glittering ontstaat door toepassen van mica. Mica verliest zijn glans als je weet dat deze door kinderen gewonnen is in de verzengende hitte van de mijnen in India. Bij mica in tandpasta vergaat je ook het lachen. Mica als hulpstof in kunststof, gips of cement is op meerdere wijzen erg hard. En batterijen of accu’s met een kobaltcomponent hebben ook nog een andere lading. En niet alles is goud wat er blinkt in veel electronicacomponenten.

Een schone bouwketen

Kinderarbeid mogen we niet toestaan. Hoe is dat ook alweer verankerd in onze wet? Was dat niet het kinderwetje van Van Houten? Of liever gezegd, het kinderwetje van Van (FSC-)Houten? Het is tijd voor een concretere stap. Laten we timmeren en sleutelen aan een constructief duurzaam bouwconvenant voor een schone bouwketen. Bouw met een schoon geweten!Fred Bransen is Programmamanager ruimtelijke kwaliteit bij adviesbureau Tauw.

Reageer op dit artikel