blog

Fout zout?

bouwbreed 574

Fout zout?

Rijkswaterstaat heeft zijn voorraden aangevuld met Marokkaans zout, hoor ik op radio 1. Dat is (als ik ga zoeken op Tenderned) een gevolg van een internationale aanbesteding met maar één gunningcriterium: prijs.

Ongetwijfeld zit RWS nu voor een dubbeltje op de eerste rang. Dat is goed voor de schatkist, zou je zeggen. Maar toch vind ik het raar.

Winterse veiligheid

We hebben in Nederland lokale aanbieders, die werken met normale Nederlandse arbeidsvoorwaarden, die de Nederlandse en Europese wetgeving respecteren en bovendien korte transportlijnen garanderen (en dus ook relatief lage CO2-uitstoot hebben vanwege de afstand). Maar hoe zit dat met die internationale opdrachtnemer die nu zorgt voor onze winterse veiligheid op de weg? Geen idee. Het weegt niet mee in de gunning.

Fout zout, dus? Wie zal het zeggen. Het valt (in het bestek van deze column) niet te achterhalen. Maar het gaat me eigenlijk helemaal niet om dat foute zout. Wat me (al jaren) dwars zit, zijn dit soort perverse effecten van aanbesteden.

Staatssteuntoetstoetser

Ik heb er (nu ook eens zelf) mee te maken omdat ik betrokken ben bij de ontwikkeling van een kenniscentrum. Daar is natuurlijk geld voor nodig. In het begin, publiek geld. Dus daar gaan we. Hoe doen we dat aanbestedingsrechtelijk? We hebben dat nog niet opgelost, of er roept er één: staatssteuntoets. Okay, dat doen we dan ook maar. En natuurlijk, alles is te koop. Dus we krijgen een vinkje van de aanbestedingsjurist. En een van de staatssteuntoetstoetser. Ook dat is uitdrukking van het perverse van het systeem.Lenny Vulperhorst is adviseur bij Andersson Elffers Felix Utrecht.

Reageer op dit artikel